IMGP2255_1

„Zapomnij o Kresach”- spotkanie z historią w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku

„Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie,

Zapomnij o mnie”

(Adam Mickiewicz)

      18 marca 2014 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku uczniowie, grono pedagogiczne, dyrekcja szkoły oraz mieszkańcy miasta mieli niebywałą okazję wysłuchać i zobaczyć wstrząsające fakty i wspomnienia, związane z rzezią wołyńską. Ta masowa zbrodnia dokonana przez nacjonalistów ukraińskich wobec mniejszości polskiej byłego województwa wołyńskiego II RP podczas okupacji terenów II Rzeczypospolitej Polskiej przez III Rzeszę, miała miejsce w okresie od lutego 1943 roku do lutego 1944 roku.

      Pierwszą część spotkania stanowił ciekawy wykład – rys historyczny, zaprezentowany przez pana Jarosława Palickiego -pracownika Delegatury IPN w Gorzowie Wlkp., a dotyczący przywołanych wydarzeń na Wołyniu. Jak sam wykładowca podkreślił, „Zbrodnie wołyńskie to temat trudny, który znacząco ciąży na historii naszego kraju i stosunkach polsko-ukraińskich, jednak temat, którego nie należy unikać czy lekceważyć”. Pan J. Palicki podkreślił, że dla 4 mln Polaków żyjących na tzw. Kresach Wschodnich II RP (1918-1939) istotnym i boleśnie odczuwalnym skutkiem II wojny światowej była zmiana granic państwowych. W wyniku postanowień trzech mocarstw oraz umowy pomiędzy Sowietami, a narzuconym przez nich PKWN a ZSRS (1944r.), siedem kresowych województw zostało włączonych do ZSRS. Na terenie czterech południowo-wschodnich województw, które weszły w skład Ukraińskiej SRS, dotkliwym czynnikiem powodującym opuszczenie ziem przodków były masowe mordy i terror, dokonywane przez nacjonalistów ukraińskich. Prowadzący spotkanie przytoczył wydarzenia z Krwawej Wielkanocy 1943roku, z Krwawej Niedzieli 11 lipca 1943 roku, wzbogacając swój wykład prezentacją multimedialną, wypowiedziami świadków czy znaczącymi cytatami z dokumentów historycznych.

      W drugiej części spotkania zebrani na łączniku szkolnym słuchacze, mieli okazję przeżyć, zobaczyć film dokumentalny, poświęcony ludobójstwu popełnionemu przez OUN-UPA na Polakach w latach 40. XX wieku. Współtwórcą filmu jest m.in. pan Piotr Szelągowski- działacz kresowy z Poznania, sekretarz ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, który zaszczycił zebranych swoją obecnością. Film wzruszający, prawdziwy, pokazujący świadków tamtym krwawych, tragicznych wydarzeń. Stanowi traumatyczne wspomnienie osób – bohaterów, które w latach 40. miały zaledwie 10 – 18 lat i bardzo przejmująco opowiadały historię swoich najbliższych. W filmie pojawiły się również znaczące wypowiedzi ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, jak również dobitny obraz cierpienia i męki wielu pomordowanych Polaków. Jak podkreślił pan Piotr Szelągowski, kwestią zbrodni na Kresach zajmuje się już od 9 lat i stara się wraz z ks. Tadeusza Isakowiczem-Zaleskim nadać tym wydarzeniom znaczące upamiętnienie i należyty szacunek ofiarom tego ludobójstwa. Jak podkreślił prowadzący, nie należy zapominać o zbrodniach dokonanych przez nacjonalistów ukraińskich, a wręcz przeciwnie wskrzeszać pamięć o tych wydarzeniach, rozmawiać ze świadkami, zbierać dowody i materiały, a tym samym wzbogacać IPN.

      Dopełnieniem obu interesujących spotkań z trudną, ale interesującą historią jest wystawa Instytutu Pamięci Narodowej, zaprezentowana w holu szkoły – „Wołyń 1943. Wołają z grobów, których nie ma”. To przejmujący obraz tragicznych wydarzeń, z których również przemawiają ofiary, świadkowie czasów rzezi wołyńskiej. Jeden z bohaterów wspomina: „Matka leżała martwa na swym uduszonym niemowlęciu, zaś pięcioletni syn siedział tuż przy martwej matce, szarpał ją i wołał: „Mamo wstawaj, chodźmy do domu. Płakał…”

Edyta Grzechowiak

One Comment

ZOSTAW KOMENTARZ

  • Drezdenko – wystawa IPN i pokaz filmu „Zapomnij o Kresach”. | BezPrzesady
    19 maja 2014 at 10:30 -

    […] „Zapomnij o Kresach”- spotkanie z historią w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku […]