wol

„Woldenberg – jenieckie losy oficerów Września” Wystawa IPN w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku

       W kwietniu 2014r w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku jest prezentowana wystawa IPN „Woldenberg – jenieckie losy oficerów Września”. Wystawę można oglądać od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. W dniu 10 kwietnia o godzinie 10.30 będzie miał miejsce wykład towarzyszący wystawie Pana dr Przemysława Słowińskiego prorektora ds. studenckich PWSZ w Gorzowie Wlkp. Serdecznie zapraszamy mieszkańców Drezdenka.

      Wystawa „Woldenberg – jenieckie losy oficerów Września” dotyczy losów blisko 7 tysięcy polskich żołnierzy osadzonych w obozie jenieckim Woldenberg II C (dzisiejszy Dobiegniew). Ekspozycja ukazuje, dziś częściowo zapominany, temat poruszających przeżyć żołnierzy, którzy stawiali heroiczny opór w kampanii wrześniowej, a następnie przez kolejne lata wojny byli osadzeni w niemieckich obozach. Zobaczyć na niej można, w jak trudnych warunkach obozowych żołnierze podejmowali walkę – przede wszystkim z psychicznym zniewoleniem. Jak pisał Marian Brandys, wybitny eseista oraz jeniec Oflagu II C: „W Woldenbergu ludzie nie ginęli pod obcasami SS-manów jak w Oświęcimiu. Terapia woldenberska polegała na doprowadzeniu ludzi do obłędu”.

      Na 16 planszach autorzy wystawy starali się przedstawić wiele aspektów funkcjonowania obozu: od momentu jego założenia poprzez organizację i warunki życia do licznie podejmowanych ucieczek. Podjęto próbę zwrócenia uwagi na swoistą walkę polskich jeńców z okupantem, walkę, która rozgrywała się na zupełnie innych płaszczyznach aniżeli we wrześniu 1939 roku. Istotą jej była szeroka aktywność oficerów: intensywna edukacja, rozbudowane formy działalności kulturalnej, w tym chociażby zorganizowanie olimpiady czy działalność konspiracyjna. Wszystko to stanowić miało panaceum na „terapię woldenberską”.

Iwona Świekatowska

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ