DSC_0072_1

Przewodnik przyrodniczo-turystyczny o Drezdenku i okolicznych miejscowościach

      2 kwietnia 2014 roku Gmina Drezdenko podpisała umowę o przyznaniu pomocy z Samorządem Województwa Lubuskiego dla operacji z zakresu małych projektów  pt. „Walory sołectw Gminy Drezdenko – przewodnik przyrodniczo-turystyczny o Drezdenku i okolicznych miejscowościach” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007-2013.

      Przedmiotowa operacja polegać będzie na opracowaniu oraz wydaniu przewodnika przyrodniczo-turystycznego, mającego na celu promowanie walorów przyrodniczych sołectw Gminy Drezdenko. Podstawowym celem zadania jest promocja przyrody miejscowości wiejskich usytuowanych na terenie Gminy Drezdenko.

    Jednym z głównych  założeń realizowanego projektu  jest udział i zaangażowanie miejscowej społeczności oraz instytucji publicznych w powstawaniu przewodnika przyrodniczo-turystycznego. W tworzeniu zawartości publikacji partycypować będą mieszkańcy wszystkich sołectw. Opracowana została specjalna matryca, która służyć ma zdobyciu informacji dotyczących tych miejsc, które w ocenie mieszkańców są warte umieszczenia w przewodniku. Pozyskane informacje, stanowić będą kanwę, na której oparte zostaną treści mające znaleźć się w publikacji. Podpisane zostały listy intencyjne pomiędzy Nadleśnictwem Karwin, Nadleśnictwem Smolarz oraz Gminą Drezdenko w zakresie gromadzenie materiałów (tekstów, opracowań, fotografii) na temat przyrody sołectw zlokalizowanych na terenie Gminy. Ostateczna redakcja oraz weryfikacja warstwy tekstowej oraz fotograficznej przewodnika realizowana będzie przy współpracy i  pomocy pracowników  Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. F. Grasia w Drezdenku.

Termin realizacji projektu: wrzesień 2014 r.

Natalia Kowalska-Golla

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ