4_1

,,LEŚNA WIATA EDUKACYJNA’’ JUŻ OTWARTA

      Miejsce to jest wyrazem społecznej funkcji Lasów Państwowych – mówił podczas otwarcia ,,Leśnej Wiaty Edukacyjnej’’ zastępca Dyrektora RDLP w Szczecinie ds. gospodarki leśnej Leszek Ankudo.

     Lasy Państwowe starają się dostosować obszar leśny do potrzeb społeczeństwa.Las czeka na turystów, daje doskonałe możliwości rekreacji czy też uprawiania sportu – mówił z kolei Nadleśniczy Nadleśnictwa Karwin Edward Buśko.

       Wiata edukacyjna powstała w 2007 roku i stanowi jeden z wielu obiektów edukacji ekologicznej nadleśnictwa. Jej usytuowanie w pobliżu trzech rezerwatów przyrody, ścieżki edukacyjnej, pozwala na poznanie większości zagadnień związanych z gospodarką leśną, ochroną przyrody i charakterystyką przyrodniczą nadleśnictwa.
W 2012 roku nadleśnictwo pozyskało środki zewnętrzne na zagospodarowanie terenu wokół ,,Leśnej Wiaty Edukacyjnej’’. Prace zakończono pod koniec 2013 roku.
Uroczyste otwarcie ,,Leśnej Wiaty Edukacyjnej’’ odbyło się 30 kwietnia 2014r. Na inaugurację przybyli przedstawiciele władz powiatowych oraz najważniejszych instytucji związanych z ochroną środowiska m.in.: zastępca dyrektora RDLP w Szczecinie ds. gospodarki leśnej Leszek Ankudo, regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim Jan Rydzanicz, Starosta Strzelecko-Drezdenecki Andrzej Bajko, Burmistrz Drezdenka Maciej Pietruszak, przewodniczący Regionalnej Rady Ochrony Przyrody woj. lubuskiego Ludwik Lipnicki, dyrektor Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. Franciszka Grasia Ewa Kułakowska, dyrektor Centrum Promocji Kultury w Drezdenku Jan Maćkowski, dyrektorzy okolicznych szkół.

      Uroczystość rozpoczęła się od krótkiego przemówienia, zastępcy dyrektora RDLP w Szczecinie ds. gospodarki leśnej Leszka Ankudo, Burmistrza Drezdenka Macieja Pietruszaka oraz Nadleśniczego Nadleśnictwa Karwin Edwarda Buśko, po czym nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi. Następnie nadleśniczy zaprosił wszystkich licznie zgromadzonych gości na uroczyste poświęcenie rzeźby patrona leśników – św. Gwalberta.

      Po oficjalnej części programu, przybyli goście mogli skorzystać z możliwości zwiedzania i obejrzenia zagospodarowania terenu wokół ,,Leśnej Wiaty Edukacyjnej’’.
Uroczystość została uświetniona występami: zespołu muzyki dawnej ,,All Antico’’ oraz zespołu sygnalistów myśliwskich ,,Gorzowska Knieja’’.
W ramach realizacji zadania inwestycyjnego na terenie obiektu edukacyjnego wykonano między innymi:
– parking,
– plac zabaw na powierzchni ok. 360 m2,
– ścieżkę zdrowia,
– pomost z barierką,
– ciąg komunikacyjny wykonany z drewna,
– miejsce na ognisko,
– punkty edukacyjne (tablice).
Nowa infrastruktura edukacyjno-turystyczna na terenie ,,Leśnej Wiaty Edukacyjnej’’ powstała w oparciu o projekt ,,Ochrona obszarów Natura 2000 poprzez przekierowanie ruchu turystycznego na tereny mniej wrażliwe’’ w ramach działania 5.1 priorytetu V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nadleśnictwo Karwin

DSC_0908_1DSC_0972_11_1DSC_0926_1DSC_0927_1    3_12_14_15_1 10_1 9_1 8_1 7_1 6_111_1

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ