_DSC6611_1

Posiedzenie Oddziałowej Komisji Sprawozdawczo – Wyborczej Oddziału ZNP w Drezdenku

      15 kwietnia 2014 roku w Sali konferencyjnej przy ulicy Milickiej 1 w Drezdenku odbyła się konferencja Oddziału ZNP. Uroczystego otwarcia dokonał prezes Zarządu Oddziału ZNP w Drezdenku Zdzisław Piątek, który powitał zaproszonych gości, przedstawił porządek sprawozdawczo-wyborczego spotkania oraz życzył wszystkim przybyłym przemyślanych i owocnych wyborów w miłej i spokojnej atmosferze. Konferencję swoją obecnością zaszczycili m.in.: Bożena Mania- prezes Okręgu Lubuskiego ZNP w Zielonej Górze, Jolanta Olszewska- wiceprezes Okręgu Lubuskiego ZNP w Zielonej Górze, Wiesław Pietruszak- wicestarosta powiatu strzelecko- drezdeneckiego, Błażej Rerus- sekretarz Urzędu Miasta w Drezdenku, Ewa Pręt- dyrektor MGZO w Drezdenku, Zdzisław Piątek- prezes Oddziału ZNP w Drezdenku, dyrektorzy szkół w gminie Drezdenko, prezesi ognisk ZNP, delegaci ognisk ZNP, przedstawiciele Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP. W czasie spotkania powołano Komisję Mandatową i Komisję Uchwał i Wniosków. Następnie udzielono głosu prezesowi Zarządu Oddziału ZNP w Drezdenku Zdzisławowi Piątkowi. Przedstawił on realizację działań w latach 2010-2014. Szczególną uwagę zwrócił na działalność aktywizującą członków ZNP, wzajemną pomoc, organizację wspólnego i szkoleniowego spędzania czasu wolnego, dbałość o rodzinę członków ZNP, pomoc prawną w rozwiązywaniu spornych spraw związanych z miejscami pracy oraz dobrą współpracę z organami władz miejskich i oświatowych. Następnie sprawozdanie z działalności Oddziałowej Komisji Rewizyjnej za lata 2010- 2014 przedstawiła kol. Anna Pupel.
Podczas konferencji aktywny udział wzięli zaproszeni goście. Jako pierwsza zabrała głos Bożena Mania, prezes Okręgu Lubuskiego ZNP, wyrażając swoją pochlebną opinię współpracy z oddziałem w Drezdenku oraz złożyła podziękowanie na ręce ustępującego prezesa za efektywną pracę dla dobra związku.
Następnie głos zabrał wicestarosta powiatu strzelecko-drezdeneckiego Wiesław Pietruszak. Bardzo serdecznie podziękował za dobrą i mądrą współpracę z oddziałem, unikanie i rozwiązywanie konfliktów, i wzajemną pomoc w sytuacjach w obronie nauczycieli, szkół i związku.
Kolejnym gościem, który zabrał głos, był sekretarz Urzędu Miasta w Drezdenku Błażej Rerus. W imieniu Burmistrza Drezdenka podziękował prezesowi za aktywność i skuteczność w działaniu, a związkowcom życzył dalszej i efektywnej pracy.
Następnie Ewa Pręt, dyrektor MGZO w Drezdenku, podziękowała za współpracę, życząc dalszej pracy na takim poziomie, jak obecnie i sukcesów w realizacji nowych działań. W kolejnej części spotkania Zarząd otrzymał w jawnym głosowaniu absolutorium i po przypomnieniu regulaminu wyboru prezesa, zgłoszono jedną kandydaturę na nowego prezesa- kol. Zdzisława Piątka, który wyraził zgodę na kandydowanie. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nowym prezesem Oddziału ZNP w Drezdenku na lata 2014-2018 został kol. Zdzisław Piątek, zdobywając 100% poparcie głosujących. W dalszej części spotkania dokonano również wyboru członków Zarządu Oddziału ZNP w Drezdenku.
Na zakończenie obrad wystąpił nowy prezes oddziału ZNP w Drezdenku i przedstawił zebranym program działań na kadencję 2014-2018. Kol. Zdzisław Piątek podziękował za zaufanie i wybór jego osoby na nową kadencję oraz życzył zebranym efektywnej i miłej współpracy.

Edyta Grzechowiak

_DSC6611_1 _DSC6588_1 _DSC6594_1 _DSC6604_1 _DSC6608_1

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ