DSCN6761.JPG_1

ZA DAR SERCA – DZIĘKUJEMY!

      Festyn wiosenny, który miał miejsce 30 kwietnia br., był okazją nie tylko do rodzinnego spędzenia czasu i dobrej zabawy. Podczas jego trwania miała miejsce zbiórka pieniędzy dla chorych na raka. Inicjatywa grona pedagogicznego z Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Drezdenku spotkała się z dużym odzewem ze strony mieszkańców naszej gminy, którzy chętnie odwiedzali przygotowane przez nas stoisko. Można było poczęstować się pysznym ciastem dostarczonym dzięki włączeniu się do akcji rodzin uczniów uczęszczających do naszej szkoły. Pielęgniarka z zaprzyjaźnionego NZOZ, p. Justyna Tokarska, dokonywała pomiaru ciśnienia i cukru we krwi. Dziewczęta z Gimnazjum nr 2: Natalia Kąkol, Weronika Kwiatkowska i Natalia Świderska malowały twarze najmłodszym uczestnikom festynu.
Każdy datek poczyniony przez osoby, które nas odwiedziły, był swoistym darem serca dla osób, które borykają się z chorobą nowotworową: Zuzanny Tyranowicz, Ewy Dokrzewskiej i Agnieszki Sikory. Pieniądze uzyskane dzięki zbiórce do puszek, w kwocie 1800, 61 zł., przekazane zostały potrzebującym. Ten datek, jak również wpłaty dokonane przez licznych darczyńców na specjalne konto, z pewnością wspomogą walkę z rakiem i to nie tylko finansową. Budująco wpłyną na stan ducha chorych, które mogą być pewne, że ich zdrowie nie jest obojętne dla wielu, niekiedy zupełnie obcych ludzi.
Okazuje się, że nie jesteśmy obojętni na los potrzebujących i chętnie odpowiadamy na prośbę o pomoc. W imieniu osób, które miała wesprzeć kwesta oraz dyrekcji Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Drezdenku, pragnę podziękować tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, by akcja „Wspólnie przeciw rakowi” mogła mieć miejsce. Dziękuję więc: włodarzom naszego miasta za zgodę na przeprowadzenie zbiórki i udostępnienie stoiska podczas festynu; NZOZ p. Danuty Mikołajczyk – Jasińskiej i p. Justynie Tokarskiej za medyczny akcent w naszym punkcie; rodzicom uczniów za przygotowanie wypieków; gronu pedagogicznemu i uczennicom za obsługę stoiska i zaangażowanie oraz wszystkim darczyńcom. Myślę, że to do nich odnoszą się słowa wypowiedziane przez świętego Jana Pawła II: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”.

Alicja Graś

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ