HPIM3776

A „Tuż przed maturą kwitły kasztany…”

Matura… egzamin dojrzałości, ważny sprawdzian ze zdobytej wiedzy i umiejętności. Marzenie, pragnienie, często najważniejszy cel w życiu młodych ludzi.
A jaka była tegoroczna matura? Jak wyjaśniają enigmatycznie absolwenci ZSP w Drezdenku „trochę łatwa, trochę trudna…”. Przypomnijmy, iż abiturienci przystąpili do egzaminu na poziomie podstawowym z języka polskiego (część pisemna i ustna), języka obcego (część pisemna i ustana) oraz z matematyki (część pisemna). Dodatkowo każdy maturzysta mógł przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu, jednak już na poziomie rozszerzonym. Młodzi ludzie wybierali chemię, biologię, fizykę czy geografię, w zależności od zainteresowań czy wymagań stawianych przez wyższą uczelnię. Jakie wyniki pojawią się po tegorocznych egzaminach ? Wszyscy czekają cierpliwie na koniec czerwca: uczniowie, rodzice, nauczyciele i dyrekcja szkoły. Miejmy nadzieję, że i tym razem okażą się zadowalające i przyniosą spodziewaną satysfakcję tegorocznym maturzystom. Dodajmy, że maturę można uzyskać również, będąc słuchaczem Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych przy ZSP w Drezdenku (nauka w godzinach popołudniowych). Jest to szczególnie ważne dla młodzieży, która np. ukończyła Zasadniczą Szkołę Zawodową i może kontynuować naukę, co ważne, już w klasie drugiej Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Kończąc naukę w tego typu szkole zdobywamy wykształcenie średnie, które dodatkowo możemy wzbogacić zdaną maturą.
Wszystkim obecnym i przyszłym maturzystom życzymy już dziś wielu sukcesów i odważnych decyzji życiowych.

Edyta Grzechowiak

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ