paragon

Urząd Skarbowy w Drezdenku rozpoczął letnią akcję „Weź paragon”

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Drezdenku informuje, iż wraz z okresem wakacyjnym rozpoczęto kolejną odsłonę akcji „Weź paragon”.  Kampania ta służy podnoszeniu świadomości społecznej, jak ważne jest ograniczanie szarej strefy i wzmacnianie warunków uczciwej konkurencji.
Biorąc paragon:
Możesz łatwiej dochodzić swoich praw, jeżeli np. towar nie odpowiada deklarowanej jakości.
Masz pewność, że zapłacony przez Ciebie, naliczony w cenie i uwidoczniony na paragonie podatek, został zaewidencjonowany i będzie odprowadzony do budżetu państwa.
Przyczyniasz się do likwidacji „szarej strefy”, tym samym i Ty masz wpływ na zwiększenie nakładów na cele publiczne np. na szkolnictwo czy bezpieczeństwo.
Masz pewność, że sprzedawca stosuje zasady uczciwej konkurencji.
Masz możliwość rachunkowej i rzeczowej kontroli przeprowadzonej transakcji.
Możesz dokonać porównań cenowych na rynku.

Tomasz Malarek

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ