IMG_1709_1

Dożynki Gminne w Marzeninie. Dzień Międzychodzko-Drezdeneckiego Cechu Rzemiosł Różnych

      17 sierpnia (niedziela) br. odbyła się w Marzeninie, gmina Drezdenko, podwójna uroczystość, czyli dożynki i Dzień Międzychodzko- Drezdeneckiego Cechu Rzemiosł Różnych. Uroczystość zorganizowana głównie wysiłkiem Rady Sołeckiej, na czele z sołtysem Eugeniuszem Nawrotem i Zarządem Cechu, miała miejsce na placu gminnym w tej aktywnej kulturalnie miejscowości. Na dożynki i święto rzemiosła przybyło wiele znanych osobistości. Był Maciej Pietruszak – burmistrz Drezdenka, Zbigniew Marcinkiewicz- radny Sejmiku Lubuskiego, Wiesław Pietruszak- zastępca starosty strzelecko-drezdeneckiego, Tadeusz Mąka-radny powiatowy, Jerzy Bartnik- prezes ZRP, Stanisław Koleśnik-prezes Gorzowskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Wacław Napierała- starszy Cechu i jego zastępcy podstarsi Henryk Majzlik i Przemysław Fornalik oraz doradca wojewody pani Halina Kunicka.
Starszyzna Cechu wystąpiła w uroczystych, odświętnych togach, z ozdobnymi łańcuchami na szyi, symbolizującymi różne rzemiosła. Poczty sztandarowe reprezentowały: OSP Kawczyn, OSP Chełst, OSP Drawsko, OSP Drezdenko, Cech Rzemiosł Różnych z Międzychodu (2 sztandary), Cech Rzemiosł Różnych z Drezdenka, OSP Niegosław, OSP Trzebicz, OSP Pęckowo, Bractwo Kurkowe z Sierakowa, ZSP z Drezdenka, ZS nr 2 z Międzychodu, Cech Rzemiosł Różnych z Gorzowa Wlkp., OSP Nowy Trzebicz i PSL Drezdenko.
Mszę św., która rozpoczęła uroczystość, koncelebrował Biskup Zielonogórsko- Gorzowski Stefan Regmunt, w asyście dziewięciu księży. Byli to: Wojciech Ćwiękała, Zdzisław Palus, Stanisław Nalbach, Tomasz Franieczek, Tadeusz Wołoszyn, Roman Skarżyński, Mieczysław Madej, Maciej Przewoźny i asystent biskupa. Dostojny gość przybył do Marzenina dzięki staraniom sołtysa- i przy poparciu jego zaproszenia przez proboszcza parafii Trzebicz, Tadeusza Wołoszyna.
O godz.14.00 Burmistrz Drezdenka Maciej Pietruszak i Eugeniusz Nawrot dokonali oficjalnego otwarcia święta plonów połączonego z dniem rzemiosła. Powitali zaproszonych gości, wszystkich mieszkańców Marzenina i okolicznych miejscowości przybyłych na plac, będący miejscem świętowania. Burmistrz serdecznie podziękował biskupowi za liturgię słowa, wyrazy uznania skierowane pod adresem rolników i życzenia adresowane do wszystkich zgromadzonych. Następnie poinformował zebranych o listach skierowanych do organizatorów od senator Heleny Hatki i posła Witolda Pahla. Oboje nieobecni dziękowali za zaproszenie i wyrażali uznanie dla rolników i ich rodzin za ciężką pracę, dającą gwarancję sukcesów w rolnictwie. Życzyli także udanego świętowania i radosnej zabawy. W liście zaś od wojewody, który odczytała w jego imieniu Halina Kunicka, przedstawicielka Urzędu Wojewódzkiego, czytamy m.in.: „Dożynki to radość z pomyślnego zakończenia żniw, poczucie dumy z efektów własnej pracy, ukoronowanie mozolnego trudu i codziennej troski mieszkańców wsi oraz ich głębokie przywiązanie do narodowej tradycji”. Okazały wieniec dożynkowy wręczyła burmistrzowi starościna dożynek – Teresa Świątek, sołtys z Karwina, w towarzystwie Czesława Golińczaka, wzorowego rolnika z Niegosławia. Jednobrzmiące listy gratulacyjne dla zasłużonych rolników wręczał burmistrz. Tekst pierwszego odczytał moderator Jan Japas Szumański. Wyróżniono następujących rolników: Stefanię i Jana Mizgałów, Irenę Piechowską, Annę i Henryka Nowickich, Grażynę i Tadeusza Bedlów, Dorotę i Piotra Jarnutów, Danutę i Jerzego Włochów, Renatę i Tadeusza Janiszynów, Annę Gulajew, Emilię Modelewską, Kamilę Błoch, Halinę i Zdzisława Grzesików, Elżbietę i Stanisława Potapskich, Anielę i Jana Klimanowskich, Weronikę i Edwarda Powroźników, Barbarę i Jana Kasiorów, Ewę i Bogdana Nawrotów, Wandę i Bogdana Krysińskich, Pawła Daniszewskiego, Krzysztofa Frankiewicza, Krzysztofa Della-Valle, Władysławę i Mariana Kowalów, Katarzynę i Piotra Grasiów, Magdalenę i Wojciecha Klemczaków, Irenę i Czesława Szydełków, Urszulę i Piotra Piechockich, Halinę i Edwarda Chreborów, Grażynę i Bogdana Broków, Halinę i Konrada Klemczaków, Lidię i Marka Piątków, Mirosława Radelczuka, Jakuba Antczaka oraz Danutę i Mariana Kozów. W konkursie wieńców dożynkowych pierwsze miejsce zdobył oryginalny, największy, z motywem religijnym, wieniec z Osowa. Przy jego tworzeniu pracowali: Tadeusz Kardacki, Przemysław Iwaszko, Grażyna Urbaniak, Iwona Kardacka, Aneta Kardacka i Henryka Stopa. Przedstawiciele wszystkich sołectw, które wystawiły do oceny wieńce, otrzymali kosze z upominkami.
W części związanej z dniem rzemiosła najpierw wystąpił w podwójnej roli prezes ZRP Jerzy Bartnik, który jest jednocześnie prezesem Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej. Wskazał on na korzyści płynące dla gospodarki z rozwoju różnych dziedzin drobnej wytwórczości przemysłowej i rozwoju różnorodnych usług, ułatwiających życie lokalnych społeczności. Podkreślił, iż rzemiosło przechodziło różne koleje losu, ale ostatnie lata sprzyjają rozwojowi różnych gałęzi przedsiębiorczości. Podziękował władzom lokalnym za wszechstronną pomoc udzielaną miejscowym rzemieślnikom.
Następnie przy pomocy prezesa Gorzowskiej Izby Rzemiosł i Przedsiębiorczości, Stanisława Koleśnika, wręczał zasłużonym rzemieślnikom odznaczenia.
1. „Szablę Kilińskiego” otrzymał mistrz kominiarski od 1991r.- Eugeniusz Nawrot. Jest to replika karabeli polskiej z XVIII w., wykonana w skali 1:1. Stanowi ona najwyższe honorowe odznaczenie rzemieślnicze. Tę odznakę nadaje Kapituła, w skład której wchodzą członkowie Zarządu ZRP, rzemieślnikom za wybitne zasługi dla rozwoju rzemiosła polskiego i propagowanie jego osiągnięć, zaangażowanie i ofiarną działalność w organach statutowych rzemiosła. Ciekawostką jest, iż „Szablę J. Kilińskiego” otrzymał w I edycji w 1999r. papież Jan Paweł II. Eugeniusz Nawrot jest 357. rzemieślnikiem w Polsce, który otrzymał to zaszczytne wyróżnienie. Wcześniej, bo w edycji XIV to najwyższe honorowe odznaczenie otrzymał Henryk Majzlik, zapisany na pozycji 321.
2. „Honorową Odznakę Rzemiosła” otrzymał ZSP w Drezdenku.
3. „Honorową Odznakę Rzemiosła” otrzymał także Zespół Szkół nr 2 z Międzychodu.
4. „Platynowy Medal im. J. Kilińskiego”- Władysław Ziółek.
5. „Złoty Medal im . J. Kilińskiego”- Andrzej Brenk, Dariusz Zatorski, Jan Zasuwik, Ryszard Ziółek.
6. „Srebrny Medal im. J. Kilińskiego” otrzymali Jerzy Kostuś i Tadeusz Mąka.
7. „Honorową Odznakę Rzemiosła”- Tadeusz Dorna.
8. Honorowe odznaczenie „Kordzik Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej” za szczególne dokonania na rzecz rozwoju rzemiosła otrzymał Burmistrz Drezdenka Maciej Pietruszak. Jest to najwyższe wyróżnienie szczebla wojewódzkiego. Kordzik- to biała obosieczna broń paradna w postaci sztyletu.
9. „Złotą Odznakę za Zasługi w Rozwoju Rzemiosła Wielkopolskiego” dla Zdzisława Tucholskiego i Kazimierza Sieinskiego.
10. Srebrną Odznakę za Zasługi w Rozwoju Rzemiosła Wielkopolskiego” dla Piotra Świderskiego i Wojciecha Waberskiego.
W imieniu odznaczonych złożył podziękowanie radny powiatowy, z zawodu mechanik samochodowy, mieszkaniec Trzebicza Kraj., Tadeusz Mąka.
Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna, a w niej wiele się działo. Wystąpiło kilka zespołów, a wśród nich Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Dziewczęta z Buławami i solistki ze Studium Piosenkarskiego z Centrum Promocji Kultury w Drezdenku oraz zespół młodzieżowy „Adonis” z Drawska, na czele z Piotrem Sikorą. Gwiazdą wieczoru był lider zespołu „Andre”, czyli Andrzej Marcysiak, który jest jednym z najbardziej oczekiwanych artystów disco polo na koncertach w klubach i plenerach. Sztandarowy utwór zespołu „Ale, ale Aleksandra” rozbawił zgromadzoną na placu publiczność. Scenę, oświetlenie, nagłośnienie, gry i zabawy dla dzieci zapewniła Agencja Artystyczna SEVEN z Wielenia. Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe Tomasza Haaka z Wronek urządziło stoisko handlowe i dodatkowy plac zabaw dla dzieci. Do tańca przygrywał zespół „Adonis”. W loterii losowej, przygotowanej przez żonę sołtysa, Marię Nawrot, wzięło udział dużo osób. Nagroda główna – tucznik pojechał do Dobiegniewa, a równie cenna – rower do Chełstu.
Organizatorzy serdecznie dziękują, za naszym pośrednictwem, motocyklistom i cyklistom zrzeszonym w stowarzyszeniu „Jednoślad” za udział w święcie, które dzięki ich obecności nabrało także wymiaru sportowego. Z inicjatywy Eugeniusza Nawrota zorganizowano także na placu miniwystawę sprzętu rolniczego. Ciągniki z zestawami rolniczymi wystawili: Czesław Golińczak z Niegosławia, Tadeusz Kardacki z Osowa, Dawid Pieluszczak też z Osowa i Edward Powroźnik z Rąpina. Impreza o tak dużym rozmachu, prężnej organizacji i zorganizowana dla około 2000 osób, mogła się udać dzięki zaangażowaniu wszystkich mieszkańców Marzenina. Eugeniusz Nawrot i Rada Sołecka składają podziękowania osobom, które czynnie włączyły się do pomocy przy wszelkich czynnościach przygotowawczych, wykonywały starannie swoje obowiązki w czasie trwania imprezy i pomogły przy pracach końcowych. A są to : Bronisława Kurek, Halina Klemczak, Roman Klemczak, Konrad Klemczak, Łukasz Kowal, Marian Kowal, Wojciech Klemczak, Ewa i Grzegorz Czekajłowie, Renata Czernicka, Emila Piwowarska, Leszek Kalina, Mariola i Waldek Rennowie, Irena Daniszewska, Bogumiła i Ryszard Sobstylowie, Maria Nawrot, Magdalena Klemczak, Edward Chrebor, Dawid Czarniak, Tomasz Szydełko, Rafał Nawrot, Roman Czarniak, Irena Daniszewska i Edyta Faberska. Wieniec wręczony burmistrzowi uwiły mieszkanki Marzenina, tj.: Bogumiła Sobstyl, Renata Bednarczyk, Halina Klemczak, Bronisława Kurek i Halina Chrebor.
Dożynki i święto rzemiosła finansowali: Gmina Drezdenko, Zarząd Cechu, Rada Sołecka Marzenina i sponsorzy w osobach i firmach: Auto-Handel Anny i Grzegorza Rychlików, firma „Bartgoł” Wioletty Bartkowiak, Wulkanizacja „Bliźniak” Marka Bartkowiaka, „Hydrokan Plus” Grażyny i Zygmunta Drelichów, firma „Sobex” Wiesławy i Włodzimierza Sobotów, Zakład Budowlany Benedykta Antczaka, Salon Fryzjerski „Styl” Ireny i Henryka Majzlików, Żwirownia Kawczyn Marcina Krokockiego, PGKiM Drezdenko (Leszek Jaśków), „Zremb- Meprozet” (Zbigniew Ginko), Sklep Auto- Części Magdalena Bartoszak, dyrektor Szkółki Leśnej Jarek Przybysz, Nadleśnictwo Karwin (Edward Buśko), Nadleśnictwo Smolarz (Andrzej Jeżyk ), sklep Witolda i Danuty Głogowców, Salon Fryzjerski WM-Style Moniki i Wojciecha Waberskich, Bank Spółdzielczy Andrzej Kiszakiewicz, sklep Intermarche Małgorzaty i Mirosława Włochów, Masarnia Trzebicz Marka Przewoźnego, Robert Broka, piekarnia „Hert” Iwony i Artura Frąszczaków, Zaklad Drzewny Andrzeja Woźniaka z Trzebicza i zakład fryzjerski Marzeny i Grzegorza Juszkiewiczów.

Zdzisław Szproch

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ