Nowy obraz

CIS w Drezdenku przystępuje do tworzenia klastra!

 

image002Jednym z kluczowych zadań realizowanym przez Gminę Drezdenko jest  pomoc osobom długotrwale bezrobotnym i niepełnosprawnym  w powrocie na rynek pracy. Zadanie to Gmina z powodzeniem realizuje od wielu lat poprzez Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Drezdenku przy ul. Warszawskiej 4.Należy dodać, że Gmina Drezdenko jest jedną z pierwszych w województwie lubuskim, w której utworzono taki podmiot. Misją Centrum jest: „Praca zamiast zasiłku”.

W okresie od 2011 do chwili obecnej z udzielonego wsparcia Centrum skorzystało ponad 200 mieszkańców Gminy Drezdenko. CIS świadczy usługi remontowo-porządkowe,  pielęgnacji terenów zielnych, gastronomiczne i opieki osób starszych. Poprzez zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych i umiejętności samodzielnego planowania własnych działań, uczestnicy zwiększają swoje szanse na rynku pracy. Nabierają pewności siebie i, co najważniejsze, podejmują pracę.

CIS w Drezdenku dzięki stałej współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim, uczestniczy w spotkaniach z innymi CIS-ami oraz Klubami Integracji Społecznej z subregionu gorzowskiego. Spotkania są okazją do wymiany doświadczeń.  Bardzo ciekawą inicjatywą grupy jest przystąpienie do utworzenia  wspólnego klastra. Inicjatywa uzyskała pełne poparcie p. Macieja Pietruszaka – Burmistrza Drezdenka.   Dla wszystkich  to wielka szansa na lepszą przyszłość!

Wspólny klaster ma na celu przede wszystkim:

1) wypracować ogólne standardy działania wszystkich Cis-ów i KIS-ów subregionu gorzowskiego,

2) stworzyć stałą platformę wymiany doświadczeń ,

3) umożliwić przygotowywanie wspólnych projektów dotyczących wykorzystania  Funduszy Europejskich w nowej perspektywie programowej na lata 2014-2020,

4) wspólnie promować prowadzone usługi,

5) poszerzyć  możliwość świadczenia usług na cały teren subregionu gorzowskiego, tj. powiatów gorzowskiego, międzyrzeckiego, słubickiego, strzelecko-drezdeneckiego oraz miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Pozostaje trzymać kciuki za pozytywny rozwój tej inicjatywy  z pożytkiem  dla  wszystkich mieszkańców Gminy Drezdenko!

Piotr Górski

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ