10655177_571553406307365_1588977059061166387_o

Spotkanie stowarzyszeń z burmistrzem

      W środę 1 października odbyło się spotkanie burmistrza ze stowarzyszeniami działającymi w obszarze kultury. Ze strony stowarzyszeń pojawiły się: Stowarzyszenie Twórców Kultury STYK, Nadnoteckie Towarzystwo Kulturalne, Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Organowej i Kameralnej oraz stowarzyszenie „Cantus Firmus”. Wcześniej w czerwcu miało miejsce podobne spotkanie, na którym zostały wyartykułowane postulaty podmiotów działających w kulturze. Oprócz burmistrza Drezdenka pojawił się również pan Krzysztof Jasków, radny i przewodniczący komisji kultury oraz radny pan Henryk Majzlik. Przedmiotem dyskusji były: a) sprawy obchodów 700-lecia Drezdenka i rola, jaką dla stowarzyszeń widzą władze miasta b) uczestnictwo stowarzyszeń i środowiska w imprezach organizowanych przez Dom Kultury c) przywrócenie Nagrody Kulturalnej Drezdenka d) partycypacja miasta przy finansowaniu wydawnictw lokalnych oraz imprez organizowanych przez nasze stowarzyszenia. Na wstępie pan Zygmunt Marcinkowski opowiedział o uczestnictwie naszych przedstawicieli na Krajowym Kongresie Stowarzyszeń RP w Bydgoszczy, podzielił się doświadczeniami innych środowisk i wyraził postulat, by na wzór większości gmin także u nas stowarzyszenia uczestniczyły aktywnie w życiu miasta. Naczelny „Kwartalnika Drezdeneckiego” poruszył ważne dla miasta i regionu sprawy, w tym najważniejsza, obchody 700-lecia nadania praw miejskich: „Jest to przyczynek do tego, by rozpocząć restaurację naszej pięknej starówki”. Burmistrz potwierdził, że w kolejnej kadencji władze zamierzają kontynuować prace konserwatorskie w mieście. Uzgodniono także przywrócenie Nagrody Kulturalnej oraz sesji, na której stowarzyszenia będą mogły zaprezentować swój dorobek. I burmistrz, i przewodniczący komisji kultury potwierdzili większe zaangażowanie w sprawy stowarzyszeń kulturalnych i zaangażowanie do prac nad rozwojem naszej gminy. Ciekawostką będzie wspólne spotkanie na styku kultura-przedsiębiorczość, które ma być zainicjowane w następnej kadencji.

J.L.

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ