JPS_3890

WYSTĄPIENIE Z SGO5

Z uwagi na stale rosnącą ilość skarg mieszkańców Gminy Drezdenko na jakość usług komunalnych świadczonych w ramach zamówienia publicznego na rzecz Celowego Związku Gmin SGO5 zawnioskowałem do Rady Miejskiej w Drezdenku o wystąpienie z Celowego Związku Gmin SGO5. Trwają prace legislacyjne w sprawie wprowadzenia zmian do ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmierzające do zezwolenia na bezprzetargowe powierzanie spółkom komunalnym gospodarki odpadami komunalnymi. Z informacji uzyskanych od Prezesa Zarządu PGKiM Sp. z o. o. z siedzibą w Drezdenku wynika, iż Spółka będzie spełniać wszelkie wymagania przewidziane przepisami prawa do świadczenia takich usług. Z tych też względów istnieje uzasadniony interes mieszkańców Gminy Drezdenko by sprawę gospodarki odpadami komunalnymi realizować we własnym zakresie. Dotychczasowa umowa Związku na wywóz odpadów komunalnych wygasa z dniem 17 marca 2015 roku, co stanowi dogodny moment na wystąpienie ze Związku bez konieczności zmiany umowy.

Burmistrz Drezdenka

Maciej Pietruszak

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ