1903005_340621709454183_8116399473227371140_n

TWORZENIE DOBREGO KLIMATU DLA BIZNESU

W dniu 14 października 2014r. miałem przyjemność być gościem naszego lokalnego przedsiębiorcy Pana Piotra Sypniewskiego. Pan Piotr zajmuje się produkcją opakowań tekturowych, które sprzedaje na terenie naszego kraju jak i za granicą. Na dzień dzisiejszy firma EKO-PAK zatrudnia blisko 60 osób, jednak, jak podkreśla Pan Piotr, jeśli firma dalej rozwijać się będzie w takim tempie jak dotychczas, wówczas ilość zatrudnienia sukcesywnie będzie się zwiększać. Pan Piotr przyznaje, że jedną z przyczyn tego, że firma powstała właśnie w naszej gminie, w miejscowości Niegosław, było włączenie podstrefy Drezdenko do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Niedaleka odległość pomiędzy podstrefą a firmą EKO-PAK stwarza dogodne warunki do inwestowania i rozwijania przedsiębiorstwa, co z kolei przekłada się na nowe miejsca pracy w naszej gminie. Poprzez wielki wysiłek i zaangażowanie naszego lokalnego przedsiębiorcy, jak i stworzenie w gminie dogodnych warunków ku temu w postaci podstrefy Drezdenko KSSSE, uchwalenie przez Radę Miejską w Drezdenku w 2010r. zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy, mamy wymierny efekt – powstanie firmy, która zatrudnia pracowników z terenu miasta i gminy Drezdenko.
http://www.bip.drezdenko.pl/plik,2726,uchwala-nr-lv-379-10-rady-miejskiej-w-drezdenku-z-dnia-19-sierpnia-2010-roku-w-sprawie-zwolnien-z-podatku-od-nieruchomosci-w-ramach-pomocy-de-minimis-na-tworzenie-nowych-miejsc-pracy.pdf

Burmistrz Drezdenka
Maciej Pietruszak

1555308_340621966120824_2142242414289954028_n 1972458_340622162787471_5086696970870902643_n 10395853_340621832787504_5435972350152320701_n 10458525_340621909454163_5114242730948039489_n 10494783_340622049454149_7383686450732137227_n 10675511_340621779454176_3659966834398483334_n 10714098_340621656120855_9138457851312707038_o 1903005_340621709454183_8116399473227371140_n

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ