Czy w Drezdenku powstanie Młodzieżowa Rada Miasta?

      Młodzieżowa Rada Miasta to fakultatywny organ samorządu terytorialnego o charakterze konsultacyjnym. Młodzieżowe Rady tworzone są przez grupę młodych ludzi, którzy zostali wybrani przez swoich rówieśników w demokratycznych wyborach, organizowanych najczęściej w szkołach. Pełnią rolę reprezentacji młodzieży na danym terenie i mają na celu uwrażliwianie władz samorządowych na potrzeby młodych mieszkańców oraz wyrażanie opinii o działaniach organów samorządu terytorialnego w zakresie dotyczącym młodzieży. Nie dziwi zatem fakt, że i w naszym mieście zrodził się pomysł utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta, którą stanowić mogą uczniowie drezdeneckich gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. Zwieńczeniem odważnej inicjatywy było spotkanie z Burmistrzem Drezdenka Maciejem Pietruszakiem oraz przewodniczącym Rady Miejskiej Adamem Kołwzanem, które odbyło się 7 października w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku. Łącznik miejscowej szkoły ponadgimnazjalnej wypełnili zainteresowanymi inicjatywą uczniowie z Gimnazjum nr 1 i nr 2, jak również młodzież z gościnnej szkoły. Na zebraniu omówione zostało, m.in. zasady funkcjonowania MRM, zarządzanie budżetem, zakres obowiązków przyszłych Młodych Radnych. Dodajmy, iż młodzież działająca w Młodzieżowej Radzie Miasta bierze odpowiedzialność za swoje środowisko lokalne, uczy się samodzielności i zasad funkcjonowania samorządu. Młodzi ludzie mają także możliwość wpływania na swoją gminę czy miasto, podejmując konkretne działania w odpowiedzi na konkretne potrzeby. Dzięki demokratycznym wyborom są to osoby, które mogą reprezentować swoich rówieśników przed władzami miasta.
Kolejnym krokiem w utworzeniu MRM ma być już inicjatywa młodzieży i wewnątrzszkolne wybory przyszłych reprezentantów do Rady, którzy będą mieli możliwość obradowania w ławach Urzędu Miejskiego w Drezdenku.
Powyższa inicjatywa Urzędu Miasta i drezdeneckich szkół wydaje się jak najbardziej ważna i potrzebna, gdyż wszelkie uwagi, odważne decyzje, dyskusje i głos młodych ludzi, mogą być drogowskazem i wsparciem dla władz lokalnych na przyszłość.

Edyta Grzechowiak

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ