_DSC7121

VI RANKING GMIN WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Tegoroczny (za 2013r.) Ranking Gmin Województwa Lubuskiego stanowi szóstą z rzędu edycję tego ważnego dla lubuskich jednostek samorządu terytorialnego przedsięwzięcia. Wzięły w nim udział wszystkie gminy wchodzące w skład województwa lubuskiego. Patronat honorowy nad VI Rankingiem Gmin objęła Marszałek Województwa Lubuskiego – Pani Elżbieta Polak. Projekt badawczy, w którego ramach przeprowadzony został VI Ranking Gmin Województwa Lubuskiego, oparty był na kilku kategoriach na podstawie których wyłonieni zostali liderzy regionu w poszczególnych dziedzinach.

Podstawową kategorią VI Rankingu Gmin Województwa Lubuskiego był Główny Wskaźnik Rankingowy (GWR) czyli Indeks Sytuacji Gospodarczej Gmin. Gmina Drezdenko pnie się do góry i za 2013 rok została sklasyfikowana na 15 miejscu (na 83 gminy biorące udział w rankingu)

GŁÓWNY WSKAŹNIK RANKINGOWY – GWR
Indeks Sytuacji Gospodarczej Gmin województwa lubuskiego

Główny Wskaźnik Rankingowy stanowi główną i bardzo szeroką kategorię klasyfikującą gminy. W jej ramach wyłonieni zostali laureaci VI Rankingu Gmin. GWR został on obliczony na podstawie czterech zmiennych ( – wskaźnik dochodów budżetowych, – wskaźnik wartości inwestycji, – wskaźnik pozyskanych środków unijnych, – wskaźnik zwrotu podatku PIT i CIT) którym następnie nadano odpowiednie wagi. W przypadku tej kategorii uznano, że najlepiej o dobrej sytuacji jednostki samorządu terytorialnego świadczą: kwota środków unijnych pozyskanych przez gminę oraz wydatki inwestycyjne.

L.p. Gmina Wartość GWR
1. Nowa Sól 3, 042731
2. Szprotawa 2, 359190
3. Kostrzyn nad Odrą 2, 357218
4. Lubsko 2, 333972
5. Żagań 2, 320996
15. Drezdenko 2, 200689

KATEGORIA DODATKOWA
VI RANKINGU GMIN WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

PRYMUS INNOWACYJNOŚCI (Cyfryzacji)

Istotnym celem strategii rozwojowych województw Polski jest cyfryzacja instytucji publicznych. Dlatego też wśród dodatkowych kategorii rankingowych znalazł się Prymus Innowacyjności (Cyfryzacji), który miał za zadanie wskazać, które gminy dążą do unowocześnienia oraz ułatwienia życia mieszkańców za pomocą wdrażania rozwiązań innowacyjnych. W przypadku małej rozpiętości możliwych do uzyskania wartości tej kategorii nie było możliwe wyłonienie jednego lidera. Wśród 6 gmin, które ex aequo zajęły pierwsze miejsce (stosują na swoim terenie najwięcej innowacyjnych rozwiązań) i zdobyły tytuł Prymusa Innowacyjności znalazła się również Gmina Drezdenko.

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ