barka slider

Drewno dla „Barki”

      W związku z planowaną inwestycją „Budowa obwodnicy Drezdenka” (w ciągu dróg woj. nr 158-160) i dalszymi pracami przygotowawczymi do rozpoczęcia I etapu zaistniała konieczność wycinki 35 szt. drzew, usytuowanych w terenie, przez który ma przebiegać droga wokół naszego miasta. Burmistrz Drezdenka wystąpił z pismem do Zarządu Województwa Lubuskiego o nieodpłatne przekazanie drzew, jako drewna opałowego, w ilości około 23, 95 m sześciennych, na cele społeczne. Uchwałą nr 266/3196/ z 14 lipca 2014 r. Zarząd Województwa Lubuskiego pozytywnie zaopiniował wniosek burmistrza.
W ramach wsparcia otrzymane drzewo zostanie przekazane dla Domu Wspólnoty „Barka”, mieszczącego się w Drezdenku, przy ul. Chrobrego 10. Biorąc pod uwagę trudności techniczne, związane z pocięciem drzewa na opał i transportem, dla mieszkańców „Barki”, na prośbę burmistrza Macieja Pietruszaka ww. usługę wykona nieodpłatnie Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe „ZRYWTRANS” pana Grzegorza Koniuszego.

Roman Iwaszko

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ