Nowy obraz (2)

Patriotyzm nasz codzienny

Każda epoka ma swe własne cele
I zapomina o wczorajszych snach…
Nieście więc wiedzy pochodnię na czele
I nowy udział bierzcie w wieków dziele,
Przyszłości podnoście gmach!

Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,
Choć macie sami doskonalsze wznieść;
Na nich się jeszcze święty ogień żarzy,
I miłość ludzka stoi tam na straży,
I wy winniście im cześć!

      96 lat temu dogorywały państwa zaborcze na ziemi Polaków. Stworzyła się nadzieja na samodzielne państwo. Najwybitniejszym przedstawicielem wolnościowych dążeń naszych dziadków był Józef Piłsudski. Marzenia o suwerennym kraju były w tamtym pokoleniu tak głębokie, że do walki o nowe granice stawały nawet 12-15 – letnie dzieci. Byli oni wzorem dla kolejnego pokolenia z Szarych Szeregów. Oni także „gdy brakło kul, dawali krew, najświętszą do oddania”. Patriotyzm tamtych lat żądał ofiar.
Jak dziś powinien wyglądać nasz patriotyzm? Żyjemy w wolnym i bezpiecznym kraju. W minionym 25-leciu staramy się stworzyć jakąś przestrzeń polityczną gospodarczą i kulturalną. Wiem, że nie jest idealna. Pytam jednak, na czym powinien polegać dzisiejszy patriotyzm? Odnajduję kilka obszarów.
– Prawo!!! Powinniśmy stworzyć takie prawo, które będzie jasne dla każdego obywatela i przede wszystkim należy je przestrzegać go. Zacznijmy od przepisów drogowych. To ciekawe, że polski kierowca w Niemczech jeśli widzi 50 km/h jedzie nie szybciej niż nakazuje znak. W kraju, jakby za podszeptem diabła, przy gorszych drogach, potrafi przekroczyć „setkę”. Podobnie z tonażem. W krajach obcych, jeśli nakazuje się ładowność 15 ton, to nasz kierowca nie przekracza o żadną kolejną tonę. W kraju, na rodzimych drogach i mostach, wrzuca nawet … 60 ton.
– Podatki!!! W Stanach Zjednoczonych unikanie płacenia podatków uważane jest za największe po zdradzie państwa przestępstwo. U nas? Nie wiem jak duży jest to proceder, ale z różnicy, jaka jest pomiędzy oficjalnymi dochodami, a wydatkami widać, że często oszukujemy własne państwo. Z drugiej strony czy nasz system podatkowy sprzyja ciężko pracującym obywatelom? Tu też czeka następne pokolenie sporo pracy nad dobrym systemem podatkowym.
– Wzajemny szacunek!!! Ktoś spyta, co do patriotyzmu ma szacunek dla drugiego człowieka? Uważam, że bardzo dużo. Sąsiad, mieszkaniec gminy, powiatu, województwa to mój rodak. Też Polak.
– Tradycja!!! Wiąże się z pytaniem o naszą tożsamość, o wartości, do których się odwołujemy. Jakże bliska była myśleniu Jana Pawła II. To on wołał do nas w czasie swoich pielgrzymek: „Nie podcinajcie korzeni z których wyrastacie”. To nasza wspólna historia, muzyka, literatura. O tej tradycji przypominają nam zarówno święta państwowe przywrócone 25 lat temu na godne miejsce oraz święta religijne. Pierwsze odwołują do wspólnoty narodowej, drugie rodzinnej.
Dzisiejszy patriotyzm wymaga uczciwości wobec siebie, sąsiadów, kraju. Nie żąda krwi. Doceńmy to pamiętając, że kiedyś ktoś tę krew wylał z myślą o naszym pokoleniu.

Wiesław Pietruszak

(na zdjęciu: Orlęta Lwowskie walczą o swoje miasto w wolnej Polsce)

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ