BenQ Corporation

RAZEM łatwiej pokonać trudności

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest jedną z najstarszych organizacji pozarządowych, bo działających już 95 lat na rzecz dziecka i rodziny w Polsce.

Nasze stowarzyszenie jest najmniejszą jednostką TPD, która od 28 lat społecznie działa na rzecz dla dobra dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, stara się kompleksowo niwelować przyczyny patologii społecznej, integrować społeczeństwo, a przede wszystkim spełniać marzenia dzieci specjalnej troski.
Każdy kolejny rok to nowe doświadczenia i sukcesy dzieci i młodzieży niepełnosprawnej skupionej przy TPD Kole Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Drezdenku.
To już nie te dzieci chore, niepełnosprawne, które siedziały za firanką w domu – dziś biorą udział w różnych zadaniach statutowych Koła.
Zdobywają medale za udział w imprezach sportowych, pokonują trudności, ból by zdobyć szczyty gór i pokonać trasy wycieczek. Co rok inna trasa, by zwiedzić całą Polskę – być tam, gdzie mogą być bez trudu inne dzieci.
Zajęcia w świetlicy Koła przy ulicy Kościuszki 41 – to wyzwania do realizacji wielu projektów, to pokazanie, że osoby niepełnosprawne są uzdolnione manualnie – ich prace pokazywane w Wojewódzkiej Bibliotece i MCK Klubie Kultury Jedynka w Gorzowie Wlkp. zyskały uznanie wielu osób.
Prace młodzieży niepełnosprawnej to szereg obrazów wyszytych kolorową nitką, widoków Drezdenka, które były tłem do kalendarzy w roku 2012 i 2013 oraz widokówek z naszego miasta – zachęcamy do nabycia małego obrazka – widokówki, pracy osoby niepełnosprawnej, która musi pokonać wiele, by pokazać, że jest pełnowartościowym członkiem społeczności.
Dzisiejsze sukcesy osób niepełnosprawnych, ich rozwój intelektualny, otwarcie się na świat oraz integracja społeczna to wynik współdziałania wielu środowisk, to wspólne działanie, by pokonać wiele trudności dnia codziennego osób niepełnosprawnych, chorych od urodzenia.
Wszystkie zadania statutowe Koło może zrealizować dzięki współpracy urzędów z jednostkami pozarządowymi w formie powierzenia realizacji zadania i ich częściowego finansowania. Znaczną rolę w budżecie Koła odgrywa stała współpraca z władzami samorządowymi – Burmistrzem i Radą Miejską w Drezdenku, co pomaga realizować plan roczny naszego stowarzyszenia działającego społecznie na rzecz osób niepełnosprawnych.
Wszystkie zadania możemy realizować dzięki zaangażowaniu się w działalność Koła rodziców dziecka specjalnej troski, którzy poświęcają każdą wolną chwilę na pomoc w świetlicy Koła i sami biorą czynny udział w zadaniach integracyjnych i promujących naszą organizację.
Dużą rolę odgrywają nasi Przyjaciele Dziecka Niepełnosprawnego, LUDZIE DOBREJ WOLI, wrażliwi na los dzieci specjalnej troski – dzięki za wszelką pomoc, bo Razem łatwiej pokonać trudności dnia codziennego osób niepełnosprawnych.

Zarząd Koła

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI
KOŁO POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
STOWARZYSZENIE POŻYTKU PUBLICZNEGO
66 – 530 Drezdenko, ul. Kościuszki 41, tel. 887471734
Nr konta 21 8362 0005 0000 3450 2000 0010

BenQ Corporation BenQ Corporation BenQ Corporation BenQ Corporation BenQ Corporation BenQ Corporation BenQ Corporation BenQ Corporation BenQ Corporation BenQ Corporation BenQ Corporation BenQ Corporation BenQ Corporation BenQ Corporation BenQ Corporation BenQ Corporation BenQ Corporation BenQ Corporation BenQ Corporation BenQ Corporation BenQ Corporation BenQ Corporation BenQ Corporation BenQ Corporation BenQ Corporation BenQ Corporation BenQ Corporation BenQ Corporation BenQ Corporation BenQ Corporation BenQ Corporation BenQ Corporation BenQ Corporation BenQ Corporation BenQ Corporation BenQ Corporation BenQ Corporation BenQ Corporation BenQ Corporation BenQ Corporation BenQ Corporation BenQ Corporation BenQ Corporation BenQ Corporation BenQ Corporation BenQ Corporation BenQ Corporation BenQ Corporation BenQ Corporation BenQ Corporation BenQ Corporation BenQ Corporation BenQ Corporation BenQ Corporation BenQ Corporation BenQ Corporation BenQ Corporation BenQ Corporation BenQ Corporation BenQ Corporation BenQ Corporation BenQ Corporation BenQ Corporation BenQ Corporation BenQ Corporation BenQ Corporation BenQ Corporation BenQ Corporation BenQ Corporation BenQ Corporation BenQ Corporation BenQ Corporation BenQ Corporation BenQ Corporation BenQ Corporation BenQ Corporation BenQ Corporation BenQ Corporation

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ