IMG_6152

BURMISTRZ I RADNI ZAPRZYSIĘŻENI

Rada Miejska w Drezdenku zaprzysiężona. W jej skład wchodzi pięcioro nowych radnych. Reszta to osoby, które w radzie pracowały w poprzedniej kadencji lub wcześniej. Oprócz radnych ślubowanie złożył wybrany w I turze Burmistrz Drezdenka Maciej Pietruszak. Wszyscy z rąk przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Bartłomieja Głogowca otrzymali stosowne zaświadczenia o wyborze.

Pierwsza sesja nowej kadencji to przede wszystkim sprawy organizacyjne i wybory prezydium oraz poszczególnych komisji. Obrady nowej kadencji rozpoczął najstarszy radny, a jest nim Edward Dasiukiewicz, który notabene jest nowo wybranym rajcą miejskim. Wybory przewodniczącego Rady jak i jego zastępców zawsze odbywają się w trybie tajnym. Na przewodniczącego zgłoszono tylko jedną kandydaturę Adama Kołwzana, który w poprzedniej kadencji także był przewodniczącym. Radni zaakceptowali tę kandydaturę jednogłośnie. Adam Kołwzan otrzymał 15 głosów. Później przyszedł czas na wybory wiceprzewodniczących. Nowy szef rady Adam Kołwzan zaproponował dwie kandydatury: Waldemara Kupczaka oraz Henryka Majzlika. Radny Krzysztof Siuda zgłosił także Krzysztofa Jaśkowa. W głosowaniu tajnym radni Majzlik i Jaśków otrzymali po 14 głosów poparcia, radny Kupczak otrzymał 10 głosów. Cała trójka została przez radę powołana na wiceprzewodniczących nowej kadencji.
Po wyborze wiceprzewodniczących przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Bartłomiej Głogowiec wręczył zaświadczenie o wyborze burmistrzowi Maciejowi Pietruszakowi. Burmistrz złożył ślubowanie: „Obejmując urząd Burmistrza Drezdenka uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności Mieszkańców Gminy. Tak mi dopomóż Bóg”.
Następnie rozszerzono porządek obrad o punkty wyborów członków komisji stałych Rady Miejskiej w Drezdenku. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: przewodniczący – Krzysztof Siuda, wiceprzewodniczący Mariusz Suchecki i Mariola Kruk – członek.
Komisja Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Ochrony Przeciwpożarowej: przewodniczący – Dariusz Paluszkiewicz, wiceprzewodniczący – Karol Chyba oraz Krzysztof Siuda, Mariusz Suchecki, Sebastian Dukaczewski, Adam Kołwzan – członkowie.
Komisja Budżetowa: przewodniczący – Sebastian Dukaczewski, wiceprzewodniczący – Waldemar Kupczak oraz Mariola Kruk, Dariusz Krysa, Michał Czekajło, Włodzimierz Zarzyński, Katarzyna Czerwińska, Henryk Majzlik, Dariusz Paluszkiewicz, Krzysztof Jaśków, Adam Kołwzan – członkowie.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej: przewodniczący – Katarzyna Czerwińska, wiceprzewodniczący – Edward Dasiukiewicz oraz Dariusz Krysa, Karol Chyba, Michał Czekajło, Włodzimierz Zarzyński, Henryk Majzlik, Krzysztof Jaśków – członkowie.
Na pierwszej sesji radni muszą przegłosować wynagrodzenie burmistrza. W tym przypadku radni także byli jednogłośni – 15 głosów za.

Poniżej przedstawiamy sylwetki wszystkich radnych kadencji 2014-2018.

IMG_6149Adam Kołwzan – 42 lata. Żona Aldona, syn Marek. Mieszka w Drezdenku. Inżynier w Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Lubiatów. Radny kadencji 1998-2002 i 2009-2014 (jako przewodniczący). W latach 2003-2009 był zastępcą burmistrza Drezdenka). W wyborach zdobył 266 głosów. Startował z KWW Macieja Pietruszaka.

IMG_6136Krzysztof Jaśków – 55 lat. Żonaty, ma dwie córki. Mieszka w Drezdenku. Pracuje jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 1 w Drezdenku. Radny kadencji 2006-2010 i 2010-2014. W wyborach zdobył 116 głosów. Startował z KWW Macieja Pietruszaka.

IMG_6139Henryk Majzlik – 64 lata. Żonaty, dwoje dzieci, czworo wnucząt. Mieszka w Drezdenku. Właściciel salonu fryzjerskiego w Drezdenku. Radny kadencji 2006-2010 i 2010-2014. W wyborach zdobył 168 głosów. Startował z KWW Macieja Pietruszaka.

IMG_6150Waldemar Kupczak – 54 lata. Żonaty, dwoje dzieci i troje wnuków. Mieszka w Trzebiczu. Jest inspektorem w Poczcie Polskiej w Gorzowie Wlkp. Radny kadencji 2010-2014. W wyborach zdobył 196 głosów. Startował z KWW Edwarda Tyranowicza.

IMG_6148Edward Dasiukiewicz – 66 lat. Żonaty, troje dzieci. Od 3 lat mieszka w Drezdenku. Emeryt. W latach 1998-2002 był radnym w miejscowości Trzebiel w powiecie żarskim. W wyborach zdobył 108 głosów. Startował z KWW Edwarda Tyranowicza.

IMG_6137Mariusz Suchecki – 30 lat. Żona Beata, syn Wojtek. Mieszka w Rąpinie. Pracuje w Victaulic Polska na stanowisku inżynier procesu produkcji. Radnym jest po raz pierwszy. W wyborach zdobył 105 głosów. Startował z KWW Mariusza Sucheckiego.

IMG_6144Krzysztof Siuda – 49 lat. Żonaty, troje dzieci. Mieszka w Gościmiu. Leśnik w Nadleśnictwie Karwin. Radny kadencji 2006-2010 i 2010-2014. W wyborach zdobył 140 głosów. Startował z KWW Macieja Pietruszaka.

IMG_6141Włodzimierz Zarzyński – 57 lat. Żonaty, czworo dzieci i pięcioro wnucząt. Mieszka w Niegosławiu gdzie pełni funkcję sołtysa. Emeryt. Radny kadencji 2010-2014. W wyborach zdobył 212 głosów. Startował z KWW Edwarda Tyranowicza.

IMG_6138Dariusz Paluszkiewicz – 45 lat. Żonaty, dwoje dzieci. Mieszka w Drawinach. Leśnik w Nadleśnictwie Smolarz. Radny kadencji 2006-2010. W wyborach zdobył 202 głosy. Startował z KWW Macieja Pietruszaka.

IMG_6134Sebastian Dukaczewski – 43 lata. Żona Edyta, syn Dawid. Mieszka w Drezdenku. Pracuje jako kierownik w firmie PH Wicher. Radnym jest po raz pierwszy. W wyborach zdobył 176 głosów. Startował z KWW Macieja Pietruszaka.

IMG_6142Michał Czekajło – 53 lata. Żonaty, troje dzieci. Mieszka w Drezdenku. Jest ratownikiem medycznym. Radny kadencji 2010-2014. W wyborach zdobył 122 głosy. Startował z KWW Edwarda Tyranowicza.

IMG_6140Katarzyna Czerwińska – 35 lat. Mężatka, dwoje dzieci. Mieszka w Lipnie. Jest sołtysem wsi Lipno i Tuczępy. Pracuje jako obsługa w SP w Niegosławiu. Radna kadencji 2010-2014. W wyborach zdobyła 112 głosów. Startowała z KWW Macieja Pietruszaka.

IMG_6145Karol Chyba – 31 lat. Żona Natalia, syn Mikołaj. Mieszka w Drezdenku. Pracownik Victaulic Polska. Radny kadencji 2010-2014. W wyborach zdobył 178 głosów. Startował z KWW Macieja Pietruszaka.

IMG_6146Dariusz Krysa – 36 lat. Żonaty, dwoje dzieci. Mieszka w Drezdenku. Prowadzi działalność gospodarczą. Radnym jest po raz pierwszy. W wyborach zdobył 135 głosów. Startował z KWW Bezpartyjni Aktywni Kompetentni.

IMG_6143Mariola Kruk – 44 lata. Mężatka, troje dzieci. Mieszka w Drezdenku. Pielęgniarka w Powiatowym Centrum Zdrowia w Drezdenku. Radną jest po raz pierwszy. W wyborach zdobyła 77 głosów. Startowała z KWW Jana Kuchowicza.

Krzysztof Bąk

 fot. Wojciech Nowak

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ