konkurs

Zapraszamy

plakatdddd

Honorowy patronat: Burmistrz Drezdenka

I Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Korczaka w Drezdenku, ul. Szkolna 11, 66-530 Drezdenko, tel. 95 7620360, fax 95 7620360, e-mail: [email protected]

II Cele przeglądu:
• popularyzacja idei Korczaka, poprzez udział dzieci w działaniach teatralnych, inspirowanych dziełami pisarza i jego postacią;
• kształtowanie szacunku dla dorobku literackiego;
• rozwijanie wrażliwości estetycznej;
• umożliwienie dzieciom prezentacji własnych dokonań twórczych.

Przegląd składa się z krótkiej inscenizacji, dowolnie wybranego fragmentu z twórczości J. Korczaka lub dowolnej scenki z twórczości wybranego pisarza (może być autorska) o tematyce radosnego dzieciństwa i kolorowego świata w myśl idei Korczaka: „Bez pogodnego, pełnego dzieciństwa całe życie jest kalekie”.

W związku z przesunięciem terminu Przeglądu organizator umożliwia wykorzystanie tematyki jasełek.

III Warunki konkursu:
1. Przegląd adresowany jest do uczniów klas I-VI szkół podstawowych w powiecie strzelecko-drezdeneckim w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III i IV-VI.
2. Każda szkoła może wystawić (w zależności od typu szkoły) jedną lub dwie grupy uczestników, które wystąpią w prezentacji scenicznej nie dłuższej niż 15-20 minut dla klas I-III i do 30 minut dla klas IV-VI. Jury nie będzie oceniało prezentacji przekraczających wyznaczony czas dla danej kategorii. Łączny czas na montaż i demontaż scenografii do 10 minut.
3. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie.
4. Zespoły korzystające z podkładów muzycznych zobowiązane są do przygotowania nagrań wyłącznie na płytach CD w formacie audio, zaopatrzonych w dokładny opis. Możliwe jest również wystawienie przedstawienia z akompaniamentem na żywo.
5. Przegląd będzie oceniać trzyosobowe jury, w następujących kategoriach wiekowych:
• klasy I-III,
• klasy IV-VI.
6. Ocenie podlegać będzie:
• oryginalność, pomysłowość,
• przejrzystość i klarowność przedstawienia,
• formalne środki ekspresji: dykcja, mimika, gesty,
• przygotowana scenografia, kostiumy.

IV Zasady uczestnictwa w przeglądzie:
1. Zgłoszenie grupy do przeglądu należy przesłać drogą elektroniczną na adres: [email protected], korespondencyjną lub złożyć osobiście w Szkole Podstawowej nr 1 w Drezdenku do 12.12.2014r. Proszę zaznaczyć, w jakiej grupie wiekowej szkoła wystawi prezentacje sceniczne. Przegląd rozpocznie się 18.12.2014r. o godz. 10.00 w Centrum Promocji Kultury w Drezdenku, ul. Niepodległości 28.

2. W zgłoszeniu należy podać następujące dane:
• nazwę szkoły;
• grupę wiekową (proszę podać przybliżoną liczbę uczestników);
• imię i nazwisko opiekuna szkolnego;
• telefon kontaktowy do szkoły lub do opiekuna;
• adres e-mail szkoły lub opiekuna.

do pobrania:  logo_Word_2010

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ