DSCN2231

Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu pod hasłem „HIV/AIDS a uzależnienia”

      W dniu 01.12.2014r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku, odbyła się Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu pod hasłem „HIV/AIDS a uzależnienia” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Cel olimpiady to promowanie postaw młodych ludzi jako liderów zdrowego życia w środowisku rówieśniczym, eliminowanie sytuacji zagrożeń w życiu codziennym, wyrobienie odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych, sprawdzenie i utrwalenie posiadanych przez młodzież informacji na temat uzależnień oraz profilaktyki HIV/AIDS.

W olimpiadzie udział wzięły 4 szkoły Ponadgimnazjalne oraz Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP Strzelce Krajeńskie. Każdą szkołę reprezentował zespół składający się z 3 uczniów.

W programie: zespołowe rozwiązywanie krzyżówki- maksymalnie do zdobycia- 20 punktów, zespołowe rozwiązywanie testu – maksymalnie do zdobycia- 30 punktów, zdania prawda/fałsz- maksymalnie do zdobycia- 19 punktów, odpowiedź 3 osobowego zespołu na 3 wylosowane pytanie problemowe- maksymalnie do zdobycia- 15 punktów, przedstawienie inscenizacji nt. „Umiem zapobiegać HIV/AIDS”- maksymalnie do zdobycia 10 punktów.

Maksymalna ilość punktów, jaką mogli zdobyć uczestnicy, to 94 punkty.

Kolejność zdobytych miejsc przedstawia się następująco:

I miejsce – 88 pkt. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku
( ucz. Kinga Lewandowska, Klaudia Bury, Kinga Polak)
Opiekun – Teresa Pietruszak, Wioletta Libera ,

II miejsce – 86 pkt. Zespół Szkół w Dobiegniewie
(ucz. Kasandra Raszewska, Daniela Fajelczyk, Ania Rajtarowska)
Opiekun – Ewa Ciesielska, Alicja Karpińska ,

III miejsce – 84 pkt. Zespół Szkół w Strzelcach Kraj.
(ucz. Milena Szyszka, Bartłomiej Andrzejczak, Magdalena Lechowicz)
Opiekun: Lila Miatkowska,

IV miejsce – 77 pkt. Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Strzelcach Kraj.
(ucz. Nikola Ziółkowska, Łukasz Muszkiet, Żaneta Wyszomirska)
Opiekun: Agnieszka Gaj,

V miejsce – 68 pkt. Zespół Szkół Centrum Kształcenia ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich
(ucz. Julia Czerniewska, Karolina Kazmierczak, Małgorzata Pacułt)
Opiekun – Justyna Turek.

      Wszyscy uczestnicy Olimpiady otrzymali nagrody rzeczowe, na kwotę 500,00 zł, które zostały ufundowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku, Urząd Miejski Dobiegniewie i Urząd Miejski w Strzelce Kraj. Starostwo Powiatowe w Strzelcach ufundowało trzy ciśnieniomierze półautomatyczne za I miejsce. Pozostali uczestnicy otrzymali gadżety od PSSE Drezdenko.

Poczęstunek dla uczestników i opiekunów Olimpiady zapewniła Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna a także Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku.

Zawodników oceniała Komisja w składzie: przewodnicząca Małgorzata Kożuch – Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego PSSE Drezdenko, członkowie: Wioletta Kapiczak –kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Drezdenku, Paulina Kubiak – stażysta instruktor higieny PSSE Drezdenko.

Imprezę prowadziła: Paulina Kubiak – stażysta ds. PZiOZ – PSSE Drezdenko

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku składa serdeczne podziękowanie dla dyrekcji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku za przygotowanie poczęstunku, przygotowanie sali oraz sympatyczną atmosferę podczas organizacji Olimpiady.

Wyrazy wdzięczności kieruję również do dyrektorów szkół biorących udział w olimpiadzie, opiekunów młodzieży oraz sponsorów nagród rzeczowych.

Olimpiadę zorganizowano z okazji obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS. W trakcie olimpiady przekazano materiały edukacyjne dotyczące tematyki HIV/AIDS.

Paulina Kubiak stażysta ds. PZiOZ

DSCN2229 DSCN2228 DSCN2227 DSCN2226 DSCN2224 1417435943437 1417432718787

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ