SAMSUNG CSC

ŚWIĘTO SZKOŁY

      Od wielu już lat, w grudniu, popularna „Trójka”, czyli Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Drezdenku, obchodzi swoje święto – Dzień Patrona. Tradycji stało się zadość i w tym roku. Były zwyczajowe w takich razach konkursy plastyczne, prezentacje multimedialne, inscenizacja, jednak uroczystości nadano charakter niezwykły – placówka wzbogaciła się bowiem o dwa wspaniałe dary – portrety H. Sienkiewicza pędzla Karoliny Szyman – Piórkowskiej, absolwentki tejże szkoły, a dziś uznanej artystki.
Do uroczystego odsłonięcia obrazów zaproszono znakomitych gości – byłych dyrektorów placówki: pana Stanisława Musiała – inicjatora nadania szkole imienia H. Sienkiewicza oraz panią Jadwigę Piątek – długoletnią polonistkę krzewiącą wśród wychowanków idee autora „Trylogii”.
Wizyta nauczycieli – emerytów stała się też okazją do wspomnień. Obecna dyrektor pani Beata Machelska, wspomagana przez gości, przedstawiła w skrócie historię „Trójki”. Pani Jadwiga Piątek zaprezentowała sylwetkę K. Szyman-Piórkowskiej – swojej dawnej koleżanki, z którą po latach nawiązała kontakt, dzięki czemu szkoła otrzymała tak piękny dar. Pan Stanisław Musiał natomiast opowiedział o okolicznościach nadania imienia szkole, ale także podzielił się z zebranymi wrażeniami na temat przeszłości placówki oraz swoich pierwszych lat w Drezdenku. Choć dla współczesnego pokolenia uczniów opowieści te były niczym bajka o żelaznym wilku, to – a może właśnie dlatego – słuchali z dużym zainteresowaniem.
Historia „Trójki” sięga roku 1946, kiedy to za sprawą pani Alojzy Fiedor powstała Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Drezdenku. Lata mijały, zmieniała się siedziba szkoły, jej organizacja, dyrektorzy, także nazwa. W 1978 roku jako Zespół Szkół placówka otrzymała imię H. Sienkiewicza i sztandar – z dumą noszony przez kolejne roczniki, obecnie już nadgryziony zębem czasu i przez to może nieco niepozornie wyglądający na tle sztandarów innych szkół, ale będący świadectwem jakże bogatej przeszłości „Trójki”.
A jak wygląda dzień dzisiejszy placówki? Zespół Szkół, bo taką nazwę nosi ponownie od 1 września 1999 roku, skupia w sobie Szkołę Podstawową nr 3 oraz Gimnazjum nr 2. Liczy ponad 400 wychowanków (261 w klasach 1-6 i oddziale przedszkolnym oraz 154 gimnazjalistów ). Do szkoły uczęszczają uczniowie z Drezdenka oraz 20 innych miejscowości naszej gminy i nie tylko. W szkole realizowane są ciekawe projekty edukacyjne (także przy wsparciu funduszy unijnych), uczniowie biorą udział w wielu akcjach ekologicznych i społecznych, jak choćby Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Góra Grosza, Sprzątanie Świata, Trzymaj Formę. Te działania zostały potwierdzone odpowiednimi certyfikatami, np. Szkoła bez Przemocy, Szkoła Odkrywców Talentów, Szkoła Promująca Zdrowie, Szkoła Bezpiecznego Internetu.
Święto Patrona to doskonała okazja, by przybliżyć nieco tradycję, ale też współczesność szkoły i na pewno tegoroczna uroczystość tę funkcję spełniła. Był to ze wszech miar udany dzień, zarówno dla nas, jak i – miejmy nadzieję – naszych gości.

Justyna Kokot

SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ