banner_sp

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZYJMOWANIA ZEZNAŃ ROCZNYCH ZA 2014

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Drezdenku informuje:
1. Wydawanie formularzy zeznań rocznych, załączników oraz objaśnień do wzorów za 2014r. dla podatników z terenu właściwości miejscowej Urzędu Skarbowego w Drezdenku dokonywane jest w sali obsługi interesantów tut. Urzędu przy ul. Pierwszej Brygady 21.
Druki zeznań będą również dostępne w siedzibach następujących Urzędów:
Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich,
– UM Drezdenko, UM Dobiegniew i UM Strzelce Krajeńskie,
– UG Stare Kurowo i UG Zwierzyn.

2. Przyjmowanie zeznań rocznych za 2014r. odbywa się:
• w Urzędzie Skarbowym w Drezdenku, w sali obsługi w godzinach pracy Urzędu tj.:
– w poniedziałki w godz. od 7:30 do 18:00, od wtorku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30
w Urzędzie Skarbowym w Drezdenku w ramach dodatkowych dyżurów :
– w dniu 07 marca 2015r. („DZIEŃ OTWARTY”) w godz. od 9:00 do 13:00
– w dniach 29 i 30 kwietnia 2015r. w godz. od 7:30 do 18:00
w punktach konsultacyjnych uruchomionych na czas obsługi zeznań rocznych w siedzibach:
Starostwa Powiatowego w Strzelcach Kraj., sala Nr 107 (I piętro), tel. 095-7637049
w godz. od 8:30 do 14:30
–  19 marca 2015r.
16 kwietnia 2015r.
Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie, sala Nr 5, w godz. od 8:30 do 14:30
–  26 marca 2015r.

3. Telefon informacyjny Urzędu Skarbowego w Drezdenku : 095/7637301

4. Numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat podatku dochodowego :
65 1010 1704 0059 4622 2300 0000 w NBP Oddz. Okręgowy w Zielonej Górze

5. Informacja o formie zwrotu nadpłaty:
– zwrot przekazem pocztowym – po pomniejszeniu nadpłaty o koszt jej zwrotu,
– zwrot na rachunek bankowy – należy wskazać lub zaktualizować w zgłoszeniu NIP-7, ZAP-3 lub we wniosku CEIDG numer osobistego rachunku bankowego,
– zwrot w kasie urzędu (banku) – konieczność osobistego stawienia się w wyznaczonym przez urząd miejscu i czasie do odbioru nadpłaty.

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ