header

Dyrektor Muzeum zaprasza

Zapraszamy do odwiedzin na stronie: muzeum.drezdenko.pl. Właśnie uruchomiliśmy tam zakładkę materiały. Okazją stała się siedemdziesiąta rocznica zakończenia II wojny światowej i jej konsekwencje dla miasta – wysiedlenie ludności niemieckiej i zasiedlenie miasta przez Polaków. Nie odnaleźliśmy materiałów źródłowych dotyczących wysiedlenia przedwojennych mieszkańców Drezdenka. Nie posiadamy również dokumentów dotyczących pobytu w mieście kilku tysięcy żołnierzy włoskich, którzy podlegali radzieckiej komendanturze. Jeśli cokolwiek się zachowało, to zapewne znajduje się w archiwach rosyjskich. Pobyt Włochów to niezwykle ciekawy epizod w dziejach miasta i warto by może poszukać czegoś na ten temat. Póki, co pozostają nam tylko wzmianki i krótkie opisy ich kilkumiesięcznego pobytu, które na przestrzeni lat pojawiały się w rozmaitych drezdeneckich publikacjach. Głównie są to wspominki o Giuseppe Laurino, jednym z trzech pozostałych po wojnie w Drezdenku Włochów. Również w zbiorach muzeum zachował się anonimowy tekst z 1975 roku, w którym go opisano. W zakładce publikujemy również dwa inne maszynopisy ze zbiorów muzeum. Jeden, podpisany, wpłynął na konkurs Dzieje rodzin nadnoteckich, drugi anonimowy i niekompletny jest zapewne także tekstem na jakiś konkurs.

Najistotniejszą częścią zakładki są reprodukcje materiałów źródłowych dotyczących kształtowania się polskiej administracji w latach czterdziestych. Znajdują się tam protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Narodowej i Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Strzelcach Krajeńskich. Ich reprodukcje wykonaliśmy z kopii oryginalnych dokumentów, które przekazała nam Pani Maria Gorbaczewska Kuźniak. Korzystając z okazji serdecznie dziękujemy.

Pozostałe reprodukcje pochodzą z zasobu Archiwum Państwowego w Gorzowie, z zespołu Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Drezdenku (nr 302), z teczek o sygnaturach:

10 – Kronika Drezdenka

11 – Sprawy organizacyjne

14 – Straty poniesione na rzecz Armii Czerwonej

15 – Sprawy organizacji przemysłu, handlu i usług

16 – Sprawy organizacji browaru

20 – Spisy ludności miasta Drezdenka

38 – Polski Związek Zachodni – koło w Drezdenku

47 – Protokoły z posiedzeń Tymczasowej Rady Doradczej

48 – Protokoły z sesji Miejskiej Rady Narodowej

Reprodukcje publikujemy za zgodą i wiedzą Archiwum w Gorzowie. Bardzo dziękujemy i mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli umieścić na naszej stronie kolejne reprodukcje akt drezdeneckich.

Zakładka materiały będzie przez nas uzupełniana o kolejne źródła i publikacje. Wszystkich zainteresowanych historią Drezdenka serdecznie zapraszamy.

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ