Biała zima 2015

Zapraszamy

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. ks. J.Tischnera w Drezdenku i filie biblioteczne w Niegosławiu, Trzebiczu, Gościmiu, Rąpinie i Drawinach przedstawiają propozycje zajęć kulturalno – oświatowych w okresie ferii zimowych 2015. Zapraszamy na ciekawy program pracy z dziećmi, zachęcając do spędzenia wolnego czasu poprzez udział w wybranych konkursach, zabawach, pogadankach, wieczorkach tanecznych, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, wycieczkach i wspólnym oglądaniu filmów dydaktycznych.

Zajęcia odbywać się będą codziennie w godzinach 10:00-13:00.

16-17.02.2015 -„Jestem bezpieczny na ulicy, w domu, w sieci” – dyskusja na temat bezpiecznych form spędzania wolnego czasu z udziałem zaproszonych gości
– Udzielanie pierwszej pomocy- oglądanie filmu połączone z zajęciami praktycznymi z udziałem ratownika medycznego i przedstawiciela Sanepidu

18.02.2015– Bezpieczne ferie zimowe bez używek szkodliwych dla zdrowia – dyskusja z udziałem przedstawiciela Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

19.02.2015– ,,Czytam, rozumiem, tworzę” – spotkanie z literaturą skandynawską z udziałem osób biorących udział w cyklicznej akcji ,,Cała Polska Czyta Dzieciom”

20.02.2015– ,,Nowoczesne zasady żywienia” – pogadanka z prezentacją książek ( np. Zmień chemię na jedzenie Julity Bator)
– Wspólne tworzenie piramidy żywienia
– Przygotowanie smacznych i zdrowych kanapek domowych, połączone z wspólną degustacją

23.02.2015 – ,,Prawdy zawarte w bajkach Ignacego Krasickiego” zajęcia literacko – plastyczne z okazji 280 rocznicy urodzin poety

24.02.2015 – ,,Moje miasto”- budujemy makietę naszego miasta

25.02.2015– ,,Piosenka dobra na wszystko”- karaoke

26.02.2015 – ,,Poznajemy kocie zwyczaje”- pogadanka, głośne czytanie utworów, zajęcia manualne

16.02. – 27.02.2015 – Kwadranse informatyczne – sposoby wyszukiwania informacji
– Codzienna projekcja wybranych przez dzieci bajek
– Przyjmowanie wycieczek dzieci i młodzieży przebywających na zimowiskach
– Wspólne wyjścia z dziećmi do innych placówek kultury

27.02.2015– Kalendarz naszej biblioteki – wspólne wykonanie kalendarza inspirowanego
baśniami i najbliższymi wydarzeniami w bibliotece
27.02.2015 – Wystawa prac pokonkursowych połączona z zakończeniem ferii zimowych

27.02.2015, piątek o godz. 9.15- niespodzianka dla najmłodszych – występ teatru Art-Re- studio małych form teatralnych z Krakowa. Pełen komicznych sytuacji i humoru spektakl rozśmiesza, a zarazem uczy dzieci odpowiednich zachowań w konkretnych sytuacjach życiowych.

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ