kościół2_1

Powstał Klub Inteligencji Katolickiej

Dnia 29 stycznia 2015 roku zawiązał się Klub Inteligencji Katolickiej, w skład którego w dużej części weszli ci, którzy tworzyli ów klub jeszcze w latach osiemdziesiątych. Wyznaczono następujące główne cele:
– nauczanie papieskie
– historia Kościoła
– organizacja Dni Jana Pawła II
Oczywiście środowisko będzie poszerzało paletę zainteresowań w zależności od inicjatywy osób należących do gremium. Pierwszym prezesem po reaktywacji stowarzyszenia został pan Ryszard Szydełko, polonista zamieszkały w Kosinie. Do zarządu ponadto weszli: Jan Kurłowicz i Wiesław Pietruszak.
Pytanie fundamentalne, jakie ciśnie się na usta związane jest z zadaniem, jakie czeka to środowisko. Wyraźnie określił je Jan Paweł II w swojej pierwszej encyklice „Redemptor hominis” i wielokrotnie powtarzał w swoich homiliach, ot, choćby na spotkaniu z polskimi intelektualistami, wreszcie w encyklice „Fides et ratio” („Wiara i rozum”). We wspomnianej pierwszej encyklice możemy wyczytać: „Tak jak w dawniejszych epokach, tak i teraz jest powołaniem wszystkich ludzi nauki w Kościele, aby łączyli wiarę z wiedzą i mądrością, aby przyczyniali się do wzajemnego przenikania. .” Ma to dotyczyć praktyki życia wewnętrznego i zewnętrznego każdego.” Klub Inteligencji Katolickiej nie ma ambicji naukowych. Dla każdego członka tej wspólnoty ważne będzie pochylenie się nad dokumentami soborowymi i posoborowymi.

redakcja

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ