Sp Nr 1 Drezdenko grupowe

Podsumowanie „AKCJI ZIMA” w powiecie strzelecko – drezdeneckim

      W okresie od 16.02.2015r. do 01.03.2015r. w powiecie strzelecko – drezdeneckim trwały ferie zimowe, w ramach których Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Drezdenku przeprowadziła „AKCJĘ ZIMA” pod hasłem „Zdrowe Ferie Zimowe”. Odbyło się 7 imprez prozdrowotnych w: Szkole Podstawowej w Goszczanowie, Szkole Podstawowej w Niegosławiu, Szkole Podstawowej w Trzebiczu, Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Drezdenku (Szkoła Podstawowa nr 3), Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Drezdenku, Filia w Rąpinie, Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Drezdenku, Filia w Drawinach i Szkole Podstawowej nr 1 w Drezdenku.
Tematyka tegorocznej „AKCJI ZIMA” obejmowała: profilaktykę uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem szkodliwości palenia tytoniu i zażywania nowych narkotyków, profilaktyki alkoholowej, profilaktykę chorób zakaźnych, promowanie racjonalnej diety i aktywności fizycznej, bezpieczeństwo w szkole, domu i poza domem i pomoc przedlekarską.
Wszystkie spotkania przebiegły zgodnie z planem. Dzieci i młodzież chętnie uczestniczyły, w konkursie zgaduj- zgadula, rozwiązywały historyjki obrazkowe dotyczące pór roku, krzyżówki, rebusy, odpowiadały na pytania testowe z danej tematyki, a także kolorowały obrazki. Poziom wiedzy uczestników był bardzo dobry. Uczestnicy wykazali zadowalający poziom wiedzy i z chęcią zadawali pytania na wyżej wymienione tematy podczas dyskusji.
Każdy uczestnik tegorocznej Akcji Zima otrzymał nagrody rzeczowe: były to m.in. piłki, paletki do badmintona, pisaki, warcaby, szachy, puzzle, skakanki, kalkulatory, kodeksy zdrowego życia itp.

Paulina Kubiak
PZiOZ

Drawiny Drezdenko   Sp nr 3 Drezdenko Nr 1 Drezdenko nr 3 Goszczanowo I pomoc Drezdenko Niegos-aw Niegos-aw_a R-pin Sp nr 1 drezdenko a Sp nr 1 drezdenko Trzebicz

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ