onko

Nowotwór to nie jest wyrok

Choroby nowotworowe gnębią ludzkość od zarania dziejów. Nie znając przyczyny -mieliśmy do czynienia z różnymi formami terapii: od przypalania ogniem, poprzez egzorcyzmy czy heroiczne zabiegi operacyjne, powodujące głębokie okaleczanie pacjenta.
Dziś wiemy na temat nowotworów coraz więcej. Wyłania się zalążek zrozumienia pewnych procesów, które w efekcie prowadzą do choroby nowotworowej. Wiele mechanizmów „spustowych”, dających początek nieopanowanemu rozplemowi komórek nowotworowych, dalej jest jeszcze nieodkrytych.
Dzisiejsze rozumienie choroby nowotworowej daje nam podstawy do traktowania jej jako choroby przewlekłej. Nie jest to, jak bywało dawniej, nieuchronny wyrok. I to jest chyba najważniejsze, co chciałbym Czytelnikom przekazać.
Dysponujemy trzema głównymi metodami leczenia. Są to: zabieg operacyjny, chemioterapia i radioterapia. Czasem korzystamy z jednej, np. kiedy zabieg operacyjny powoduje usunięcie choroby z organizmu; czasem łączymy dwie a nawet wszystkie trzy metody.
Dokładnej omówię metody leczenia w następnych artykułach.
Nowotwór nie jest chorobą zakaźną – nie można się nim zarazić. Inna prawda oczywista, o której już wspomniałem, nowotwór to nie jest wyrok. Nie zawsze jest możliwe wyleczenie, ale zawsze można pomóc. Choćby poprawić komfort życia.
I nie wpadajmy w karcinofobię! Trzeba być czujnym, ale nie można upatrywać we wszystkim raka! To jedna z wielu chorób nękających ludzkość- jedna z wielu.

Życząc wszystkim spotkań z onkologiem tylko na deptaku w Drezdenku – pozdrawiam !

Andrzej Galert

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ