_DSC7005_1

Spotkanie sołtysów z wiceburmistrzem Andrzejem Kozubajem

      11 marca – w Dzień Sołtysa, tradycyjnie, jak co miesiąc, przed posiedzeniem Rady Miejskiej w Drezdenku, spotkali się sołtysi z całej gminy z burmistrzem (burmistrza na tym spotkaniu zastąpił wiceburmistrz Andrzej Kozubaj). Sołtysi, których przede wszystkim zapytano o opinię w sprawie funduszu sołeckiego, mieli również okazję dopytać o ważne dla nich szczegóły oraz wyrazić swoje zdanie na temat omawianych inicjatyw uchwałodawczych. Wiceburmistrz Andrzej Kozubaj omówił interesujące ich projekty uchwał wraz z szerokim uzasadnieniem. Skarbnik Gminy Aleksandra Lachowicz zaprezentowała zmiany, jakie nastąpiły w funduszach sołeckich, co otwiera przed sołtysami i sołectwami nowe możliwości. Podstawą prawną jego funkcjonowania jest Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. Pozytywnie i jednogłośnie zaopiniowano wyodrębnienie funduszu.
Na spotkaniu obecna była także kierownik Referatu Dróg Publicznych, p. Krystyna Peszel, która przedstawiła harmonogram przeglądu dróg w gminie, ustaliła daty wizyt w poszczególnych miejscowościach i cierpliwie odpowiadała na pytania dotyczące bieżących remontów dróg gminnych.
Spotkanie, jak zwykle, było też okazją do rozmowy z burmistrzem o bieżących sprawach i problemach w sołectwach. Każdy z sołtysów miał możliwość przedstawienia własnych „bolączek”, wniosków czy próśb, a także uzyskania odpowiedzi na nurtujące go pytania.

Sylwia M. Teresiak

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ