Dreczka

Przed spotkaniem z poetą Januszem Dreczką

      Janusza Dreczkę poznałem już po roku 1990. Wiedziałem, że przyjaźni się z moim szkolnym kolegą, Leszkiem Stefaniakiem. To ciekawe, że nie spotkaliśmy się w latach osiemdziesiątych, gdy byłem komendantem niezależnego harcerstwa. Janusz do harcerstwa nie należał, jednak działał w otoczeniu wspaniałego księdza Andrzejewskiego. Gdy po 1990 roku zaczęliśmy się rozpoznawać, wówczas wystarczyło hasło i każdy wiedział z kim ma do czynienia. Ot, wspólnota tamtych czasów.
Pisałem kiedyś, że w związku z moją korespondencją z poetami, dość często otrzymuję wiersze a to na Boże Narodzenie, a to na Wielkanoc. Pozwolę sobie przytoczyć jeden z nich:

„Codzienność niewyróżniona”

opatrzeni próbą
na obraz i podobieństwo
doskonałości
stajemy się cechą życia wiecznego
w codzienności niewyróżnionej
w palmowym orszaku
wołamy: Hosanna! Hosanna!
zbaw nas teraz
nie odmawiaj nam pomocy
i wiecznej opieki
w naszej codzienności
i świętowaniu Zmartwychwstania

      Te dni, dni Wielkiego Postu, przeżywamy w sposób szczególny. Jednym ze sposobów jest spotkanie z poezją. Tu jeszcze jedna refleksja, która pojawiła się przy okazji prezentacji wierszy ks. J .Hajdugi. Spytano go, dlaczego w jego katolickiej poezji nie pojawia się słowo Bóg, Maryja i parę innych zbliżonych do „sfer niebieskich”. Janusz też nie nadużywa Pana Boga. Mogę odpowiedzieć per analogiam. Jest taki wiersz Norwida, bardzo patriotyczny z którym ani razu nie znajdziemy słowa Polska:

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba
      Tęskno mi Panie…
Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy bocianie,
Bo wszystkim służą…
      Tęskno mi Panie…

Czyż można miłość do swojej Ojczyzny wyrazić piękniej nie używając słowa Polska?

      Serdecznie zapraszam na spotkanie z Januszem Dreczką do Biblioteki Publicznej im. ks. J. Tischnera na godzinę18.00 w czwartek 19 marca. Spotkanie poprowadzi ks. Jerzy Hajduga. Poezją chwalmy Pana.

Wiesław Pietruszak

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ