Burmistrz_1

INFORMACJA

BURMISTRZ DREZDENKA

podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu lokali mieszkalnych do adaptacji we własnym zakresie w zamian za zawarcie umowy najmu tego lokalu.

Wykaz lokali:
1. lokal mieszkalny nr 1 położony w Goszczanówku 19, o łącznej powierzchni użytkowej 58,3 m2,
2. lokal mieszkalny nr 3 położony w Goszczanówku 19, o łącznej powierzchni użytkowej 60,2 m2,

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ubiegają się o przydział gminnego lokalu mieszkalnego na podstawie Uchwały Nr LIII/366/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie: zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drezdenko z późń.zm.

W umowie o wykonanie remontu mieszkania zostanie umieszczona klauzula uzależniająca zawarcie umowy najmu tego lokalu od prawidłowego wykonania remontu. Do czasu wykonania zakresu prac będzie obowiązywać zakaz zamieszkania w remontowanym lokalu mieszkalnym. Lokal zostanie udostępniony do oglądania po uprzednim uzgodnieniu daty i godziny z tut. Urzędem.

Oferty wraz z zaświadczeniami o dochodach oraz sposobie wykonania i finansowania remontu należy składać w Urzędzie Miejskim w Drezdenku, ul. Warszawska 1, w terminie do dnia 01 kwietnia 2015r.

Informacje na temat zakresu prac remontowych można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Drezdenku, pokój nr 13, tel. 95 762 29 71.

Wyboru oferenta dokona Burmistrz Drezdenka.

Burmistrz Drezdenka
/-/ Maciej Pietruszak

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ