_DSC7119

Szanowni Pracodawcy / Przedsiębiorcy

      Serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie, które odbędzie się 16 kwietnia 2015r. o godz. 12.00 w Drezdenku przy ul. Kościuszki 31 (budynek Ratusza) w sali sesyjnej.
W trakcie spotkania z przedstawicielami Starostwa Powiatowego, Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. oraz Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego w Strzelcach Kraj. będzie można zapoznać się z informacjami o wysokości środków finansowych na aktywizację lokalnego rynku pracy w bieżącym roku oraz o proponowanych przez Powiatowy Urząd Pracy formach wsparcia.
Tematyka spotkań:
1. Otwarcie spotkania
2. Wybór szkoły ponadgimnazjalnej (informację przedstawi Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego w Strzelcach Kraj.)
3. Zasady korzystania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (informację przedstawi pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj.)
4. Nowe formy wsparcia kierowane do pracodawców/ przedsiębiorców oraz osób bezrobotnych (Kierownik Filii PUP w Drezdenku)
5. Projekty współfinansowane ze środków EFS w nowym okresie programowania (informację przedstawi Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj.)
6. Aktywizacja osób bezrobotnych w bieżącym roku, środki finansowe, wymagana efektywność (informację przedstawi Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj.).

mgr Marlena Płotecka

Dyrektor PUP w Strzelcach Kraj.

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ