SAMSUNG CAMERA PICTURES

Akcja społeczna w Szkole Podstawowej w Gościmiu

      W piątek 20 marca w Szkole Podstawowej w Gościmiu odbyło się przedstawienie dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz promujące noszenie elementów odblaskowych.
Przedsięwzięcie to było odpowiedzią na prośbę Wojewody Lubuskiego i Burmistrza Drezdenka na przeprowadzenie akcji społecznej, mającej na celu uświadomienie uczniom i ich rodzicom jak ważne jest przestrzeganie bezpieczeństwa na drogach.
Głównym założeniem imprezy było to, by w sposób przystępny dla dzieci i atrakcyjny dla ich rodziców przypomnieć o tym, że każdy z nas jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo na drogach.
Uczniowie klas II i III, którzy przygotowali przedstawienie, zachęcali gości do noszenia elementów odblaskowych oraz kamizelek.
Wszystkie dzieci z naszej szkoły zostały wyposażone w kamizelki odblaskowe ufundowane przez pana Grzegorza Wysoczańskiego oraz światełka odblaskowe i opaski zasponsorowane przez Komendę Policji w Drezdenku oraz anonimowego darczyńcę.
Dziękujemy również pani Krystynie Antczak oraz panu Tadeuszowi Wróblewskiemu za ufundowanie kamizelek dla dorosłych, którzy wzięli udział w konkursie z wiedzy o ruchu drogowym.

Joanna Kalina

SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES 12 13

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ