JPS_4031

KOMUNIKAT

  Burmistrz Drezdenka informuje wszystkich właścicieli nieruchomości o obowiązku przeprowadzenia deratyzacji, której podlegają nieruchomości zabudowane na całym obszarze gminy Drezdenka. Obowiązek ten wynika z Zarządzenia Nr 14/2015 Burmistrz Drezdenka z dnia 24.03.2015 w związku z § 21 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drezdenko uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Drezdenku nr XXXVII/307/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji:
1. tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi w zabudowie jednorodzinnej lub zagrodowej (w tym zabudowa letniskowa) i wielorodzinnej wraz z pomieszczeniami przynależnymi, tj. piwnice, pomieszczenia gospodarcze, budynki inwentarskie);
2. tereny zabudowy przemysłowej, gospodarczej;
3. tereny obiektów produkcyjnych i usługowych, w tym sklepy, lokale gastronomiczne, warsztaty;
4. budynki szkół, internatów, przedszkoli i żłobka;
5. obiekty służby zdrowia;
6. obiekty urzędów i instytucji.

      Deratyzację należy przeprowadzić w terminie od dnia 1 do 15 kwietnia br.

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ