1349964573-smieciowe-umowy-logo

INFORMACJA

Przypominamy, że dnia 28 lutego 2015r. minął termin złożenia pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

      Po zarejestrowaniu złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wpłynęły do Burmistrza Drezdenka do 31 marca br. na podstawie bazy danych – Gospodarka Odpadami Komunalnymi  informujemy, że  nie wszyscy właściciele dopełnili tego obowiązku. W I kwartale br. w systemie zarejestrowano 4 330 złożonych  deklaracji, które obejmują  12 366 osób  zamieszkujących  Gminę Drezdenko.

      Informujemy, że  ruszyła akcja kontroli wykonania obowiązku złożenia deklaracji, wysłane zostały pierwsze wezwania.

      Jeżeli właściciel nie złożył deklaracji lub podał w deklaracji dane niezgodne ze stanem faktycznym, Burmistrz Drezdenka określi w drodze decyzji wysokość opłaty za śmieci na podstawie przepisów prawa.

      Chcesz uniknąć tego, złóż dobrowolnie deklarację, jeżeli jej dotychczas nie złożyłeś oraz sprawdź prawidłowość podanych w złożonej deklaracji danych i ewentualnie dokonaj korekty.

       Dodatkowo informujemy,  że wpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez dodatkowych opłat (prowizji)  można dokonywać  w Punkcie Kasowym Banku Spółdzielczego przy Urzędzie Skarbowym w Drezdenku od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1430.

W pozostałych placówkach na terenie miasta będą pobierane prowizje od wpłacanych opłat.

      Wzór deklaracji do pobrania na stronie www.drezdenko.pl lub w siedzibie Urzędu przy ul. Warszawskiej 1.

 Pracownicy Referatu Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ