5

Jakub Bednarz z Gimnazjum nr 1 im. J. Nojiego laureatem wielu konkursów z zakresu nauk ścisłych

„Żądza wiedzy, wspólna wszystkim ludziom, jest chorobą, której nie można uleczyć , ponieważ ciekawość wzrasta wraz z wiedzą.”

Kartezjusz

Jakub wykazuje ponadprzeciętne, wybitne zdolności w kierunku nauk ścisłych. Przekłada się to na jego zainteresowania matematyczno-przyrodnicze. Umiejętności Jakuba znacznie wykraczają poza poziom rówieśników. Jako uczeń bardzo zdolny, w ciągu trzech lat nauki w gimnazjum, realizował program nauczania dla każdej klasy w znacznie rozszerzonym zakresie, sięgał też po zagadnienia omawiane w szkole ponadgimnazjalnej. Jego pasją jest rozwiązywanie niekonwencjonalnych zadań z zakresu nauk matematyczno – przyrodniczych. Wykazuje wybitne umiejętności zastosowania w praktyce wyższych struktur umysłowych służących poszukiwaniu rozwiązania danego problemu.
Ucznia cechuje dociekliwość, wytrwałość naukowa w teoretycznym i praktycznym rozwiązywaniu problemów. Odznacza się wysoką kulturą osobistą. Łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami. Chętnie dzieli się z nimi wiedzą. Jest uczniem obowiązkowym i odpowiedzialnym. Aktywnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych z zakresu nauk ścisłych. Jego postawa i osiągnięcia naukowe budzą podziw i uznanie wśród koleżanek i kolegów.
Słowa uznania należy skierować również do rodziców Jakuba. To oni wspierają go i organizują swój czas tak, by mógł rozwijać naukowe zainteresowania. Służą pomocą, jeżdżą z nim na liczne dodatkowe zajęcia i konkursy poza Drezdenko: Gorzów Wlkp., Szczecin, Warszawa.
Zdolności Jakuba w kierunku przedmiotów matematyczno-przyrodniczych zostały zauważone już w Szkole Podstawowej nr 1 w Drezdenku. W klasie VI uzyskał tytuł laureata Konkursu Przedmiotowego z Matematyki dla Szkół Podstawowych Województwa Lubuskiego.
W ciągu trzech lat nauki w gimnazjum uzyskał tytuł laureata w wielu konkursach z zakresu nauk ścisłych: trzykrotny laureat konkursu przedmiotowego z matematyki (2012/2013, 2013/2014, 2014/2015) , dwukrotny laureat konkursu przedmiotowego z fizyki ( 2013/2014, 2014/2015) oraz laureat konkursu przedmiotowego z chemii (2014/2015). Są to konkursy organizowane dla uczniów gimnazjów przez Lubuskiego Kuratora Oświaty.
W roku szkolnym 2013/2014 Jakub uzyskał tytuł Laureata IX Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów. Zawody finałowe odbyły się w Warszawie. Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów (OMG) to ogólnopolskie zawody matematyczne, o wysokim standardzie merytorycznym skierowane do uczniów gimnazjum. Jakub jest dotychczas jedynym uczniem gimnazjum z Drezdenka, który uzyskał taki tytuł (w 1982 roku uczeń LO w Drezdenku został zakwalifikowany do zawodów finałowych Olimpiady Matematycznej dla uczniów szkół średnich).
Następne osiągnięcia Jakuba to: laureat I edycji konkursu fizycznego „Niuton nie pyton” organizowanego przez I LO w Gorzowie Wlkp. , I miejsce w Powiatowym Konkursie Międzyprzedmiotowym „Omnibus”, finalista Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego „Pangea”, I miejsce w X Konkursie Matematycznym im. Majki Ostrowskiej w Gorzowie Wlkp. Bardzo dobry wynik 143,75 punktów, (Laureat od 144 pkt., zabrakło do uzyskania tytułu Laureata 0,25 pkt.) w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur” (2012/2013).
Ponadto w roku szkolnym 2013/2014 uczestniczył w warsztatach fizycznych dla zdolnych gimnazjalistów odbywających się I LO w Gorzowie Wlkp. Natomiast w tym roku, również w Gorzowie Wlkp., uczestniczy
w zajęciach tutoringowych, których celem jest planowanie indywidualnego rozwoju ucznia z fizyki.
O tym, jak znaczące naukowe sukcesy odnosi Jakub może także świadczyć fakt, że już po raz drugi (rok po roku) jest on stypendystą zarówno Burmistrza Drezdenka, jak i Marszałka Województwa Lubuskiego.
Bardzo serdecznie Kubie gratulujemy. Droga do tych sukcesów była długa, wymagała ogromnej
i systematycznej pracy. Z niezwykłym zaangażowaniem zgłębiał tajniki trudnych zadań i zagadnień w dziedzinie nauk ścisłych..
Paul Erdös, wielki matematyk węgierski XX wieku, mówił, że Bóg ma taką księgę, w której są zapisane najdoskonalsze, tzn. najpiękniejsze dowody twierdzeń matematycznych i czasem tylko w swej dobroci pozwala nielicznym ujrzeć jej kawałek.
Życzymy Jakubowi, aby nadal w odkryciach matematyczno-przyrodniczych, będących wynikiem dociekliwych rozumowań, sięgał gwiazd, bo przecież, jak powiedział Leonardo da Vinci: „Nie cofa się ten, kto się związał z gwiazdami”.

4

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ