20150409_083446_resized(1)

„Nie bądź durny, idź do urny! – MŁODZI GŁOSUJĄ”

      Wielkimi krokami zbliżają się wybory prezydenckie. Nie wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak duże znaczenia dla naszego społeczeństwa i losów państwa ma udział każdego z nas w tym wydarzeniu. Stąd też pomysł uczniów Gimnazjum nr 2 w Drezdenku, by zmienić nastawienie do tego tematu choć kilku osób.
Jesteśmy uczniami klasy 1a. Bierzemy udział w akcji „Młodzi głosują”, która jest ogólnopolskim programem edukacji obywatelskiej organizowanym przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej. Naszym zadaniem jest przeprowadzenie akcji profrekwencyjnej, czyli zachęcenie wszystkich obywateli uprawnionych do głosowania do udziału w wyborach powszechnych Prezydenta RP, które odbędą się 10 maja br. oraz przeprowadzenie w szkole prawyborów prezydenckich, a co za tym idzie, zorganizowanie kampanii przedwyborczej.
Nasze działania wynikają z faktu, iż frekwencja wyborcza w Polsce nie jest zadowalająca, a więc pełnoletni członkowie naszego społeczeństwa niezbyt biorą sobie do serca patriotyczny obowiązek, jakim jest udział w wyborach. Chcąc dowiedzieć się tego, dlaczego tak się dzieje, że Polacy nie korzystają z przysługujących im praw, przeprowadziliśmy ankietę wśród dorosłych pracowników naszej szkoły (36 osób), jak też uczniów klas 1-3 gimnazjum (111 osób). Jako przyczynę tego, dlaczego polskie społeczeństwo nie bierze udziału w wyborach, nie głosuje, dorośli wskazali następujące przyczyny: brak zaufania do kandydatów; brak zainteresowania sprawami kraju; lenistwo; brak odpowiedniego kandydata; brak wiary w to, że pojedynczy głos coś znaczy; unikanie odpowiedzialności za podejmowane decyzje; zniechęcenie i ogólny brak zainteresowania polityką; brak wiary w to, że wybory coś zmienią; słaba świadomość społeczna. Odpowiedzi uczniów, którzy są już po cyklu zajęć poświęconych odpowiedzialności społecznej za losy państwa, roli prezydenta i wyborom, były podobne. Na pytanie: „Czy będziesz brać udział w nadchodzących wyborach powszechnych Prezydenta RP?”, 31 dorosłych ankietowanych odpowiedziało TAK.
30 kwietnia br. przeprowadziliśmy w szkole prawybory prezydenckie wśród uczniów klas 1-3 gimnazjum. Nasi rówieśnicy zapytani o to, czy wezmą udział w tej symulacji prawdziwych wyborów, w większości (78 głosów) odpowiedzieli, że tak. Jak będzie w rzeczywistości? Czas pokaże. Chcąc ich dobrze przygotować do tego wydarzenia, przeprowadziliśmy w szkole akcję informacyjną. Porozwieszaliśmy plakaty informujące o wszystkich kandydatach starających się o ten najważniejszy w Polsce urząd, a także plakaty dotyczące tego, w jaki sposób można głosować, kiedy odbędą się prawybory w szkole. Stworzyliśmy też funpagea na Faceebooku o nazwie „10 maja 2015 roku Głosuję”, który – mamy nadzieję, stanie się odzwierciedleniem zaangażowania wszystkich ludzi, którym nie jest obojętny los państwa, w działania zmierzające do wzrostu świadomości obywatelskiej. Propagowaliśmy też wśród uczniów, jak też dorosłych członków naszej szkolnej społeczności aplikację internetową „Latarnik Wyborczy” – www.latarnikwyborczy.pl, dzięki której można porównać swoje poglądy z poglądami poszczególnych kandydatów i partii politycznych. Wyniki tych naszych „małych wyborów” zostaną przez nas opublikowane na stronie szkoły i Faceebooku i przekazane do CEO, a następnie, ze względu na neutralność polityczną, ogólnopolskie wyniki dotyczące takich prawyborów przeprowadzanych przez ponad 1500 polskich szkół zostaną ogłoszone przez ww. fundację po zakończeniu pierwszej tury wyborów powszechnych.
Przypominamy, że wybory powszechne Prezydenta RP odbędą się 10 maja 2015 r. Głosować może każdy pełnoletni obywatel RP (szczegóły w „Informacji o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.”). Głos oddajemy na jednego spośród 11 kandydatów pretendujących na ten urząd poprzez zaznaczenie znaku X w kratce po lewej stronie przy nazwisku wybranego przez nas kandydata. Lokale wyborcze czynne będą od godz. 7.00 do godz. 21.00. Można głosować osobiście, korespondencyjnie lub przez pełnomocnika oraz poza miejscem zamieszkania. Więcej informacji można uzyskać na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Drezdenku – http://www.bip.drezdenko.pl/2299,wybory-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej.html.
Mamy nadzieję, że nasze działania przyczynią się do wzrostu świadomości obywatelskiej wśród lokalnej społeczności, przełożą się na zwiększenie się frekwencji wyborczej, a co za tym idzie, na większe zainteresowanie się losem kraju i zaangażowanie w działania, które służą wszystkim obywatelom.

Zespół projektowy Świadomy Obywatel

20150409_083420_resized_1 20150427_101207_resized_1 20150428_152508_resized_1 20150428_152521_resized_1

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ