IMG_3231_1

Dołącz do naszej ekipy – Oddział Drezdenko Akademii Reissa

Patronem Akademii Piłkarskiej założonej w 2010r., a zlokalizowanej w ponad 80-ciu miejscowościach, głównie w woj. wielkopolskim, jest Piotr Reiss, urodzony w 1972 r. i związany z Lechem niemal całe sportowe życie.W barwach Lecha rozegrał on łącznie 407 spotkań, strzelając przy tym 136 bramek. Obecnie pracuje w KKS Lech Poznań jako doradca Zarządu ds. Sportu. Akademia Piłkarska Reissa to coś więcej niż nauka gry w piłkę nożną. Jest to przede wszystkim profesjonalna szkółka piłkarska organizująca treningi i obozy: sportowo–językowe, sportowo– rekreacyjne, taneczno–artystyczne, rodzinne, no i oczywiście piłkarsko–bramkarskie.
Akademia, we wszystkich swoich oddziałach, prowadzi nabór ciągły dla chłopców i dziewczynek w różnych kategoriach wiekowych (już od 4. roku życia). Głównym celem działania nie jest, jak niektórym się wydaje, wyłączne szukanie talentów piłkarskich i przyszłych mistrzów sportu, ale kształtowanie nawyku uprawiania sportu głównie wśród dzieci i młodzieży szkolnej, która, co niepokoi rodziców i nauczycieli, coraz częściej unika, pod różnymi pretekstami, lekcji wuefu i wysiłku fizycznego, preferując siedzący tryb życia, związany przeważnie z  komputerem i telewizorem.
W drugiej połowie stycznia 2014 r., z inicjatywy Darii Muchy i Wiesława Kaczmarka doszło w Urzędzie Miejskim do spotkania prezesa Zarządu Akademii Piotra Mateckiego i Piotra Reissa z jednej strony z władzami naszego miasta z drugiej strony i po owocnej dyskusji zapadła decyzja o utworzeniu w w Drezdenku Sportowej Akademii Piłkarskiej Reissa, której protektorem został Burmistrz Drezdenka Maciej Pietruszak.
Aktualnie Oddział Drezdenko zrzesza 82 członków, którzy trenują w czterech grupach wiekowych, prowadzeni przez trzech trenerów i koordynatora, którym jest Wiesław Kaczmarek. Funkcję trenerów pełnią: Karol Szczygielski, Damian Matela-Libera i Radosław Bugała. Ich praca wynagradzana jest przez Zarząd Akademii, która finansuje także zakup sprzętu sportowego. Ale strój do trenowania każdy uczestnik musi nabyć we własnym zakresie.
W odpowiednich warunkach pogodowych zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki, od godz. 16.30, przeważnie na „Orliku” przy SP nr 1. Zimą zaś treningi odbywają się w Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej, przy ul. Konopnickiej 4.
Podział na grupy wiekowe przedstawia się następująco: wiek 4-6 to grupa „A”; wiek 7-9 to grupa „B”1; wiek 9-10 to grupa „B”2 i wiek 11-13 to grupa „C”.
Zajęcia rozpoczyna grupa najmłodsza, a kończy najstarsza. Jeśli zgłosi się odpowiednia liczba dzieci starszych, to istnieje możliwość stworzenia dodatkowej grupy wiekowej. Udział w pierwszych dwóch zajęciach, dla osób nowo przyjętych, jest bezpłatny.
W sporcie liczy się zespołowość, zasady gry fair play oraz dobra zabawa i tego uczą trenerzy. Dzieci nie nudzą się więc na zajęciach, bo dodatkowym czynnikiem motywacyjnym jest częsta obecność, w roli uważnych obserwatorów, członków rodzin. Przy czym najczęściej są to mamy lub dziadkowie najmłodszej grupy uczestników zajęć sportowych. Pasja, zaangażowanie, determinacja to cechy, które kształtują się u młodych w spotkaniach piłkarskich w poszczególnych grupach. Ci młodzi w większości nie zostaną wielkimi sportowcami, ale cechy nabyte na treningach w Akademii pozwolą im w przyszłości łatwiej iść przez dorosłe życie.
Zarówno Piotr Reiss, patron całej Akademii, jak i Maciej Pietruszak, protektor Oddziału Drezdenko, żywo interesują się pracą i wynikami osiąganymi przez młodych adeptów sportu i zachęcają ich do dalszej wytężonej pracy. Piotr Reiss ilekroć jest w Drezdenku, nie tylko obserwuje zajęcia w grupach, ale także sam demonstruje pokazowe ćwiczenia.

Zdzisław Szproch

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ