20150508_092523

Uczniowskich inicjatyw ciąg dalszy

       Szkoła to taka instytucja, która ma wyposażyć młodego człowieka w wiedzę i szereg umiejętności, które pomogą mu się rozwijać, będą przydatne na co dzień. Wspierają ją w tym nie tylko rodzice, ale też liczne instytucje. Jedną z nich jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z Warszawy. Dzięki niej uczniowie z Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Drezdenku mogą uczestniczyć w projektach, które mają na celu upowszechnianie wiedzy obywatelskiej, promowanie praktycznych umiejętności i postaw niezbędnych do budowania demokratycznego państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego.

Nasi podopieczni wzięli już udział w programie „Młody Obywatel – Zmiennicy”, którego efektem było m.in. stworzenie dydaktycznej gry terenowej „Drezdenko Cię szuka – quest historyczny”. Zrealizowali też program „Młodzi głosują”, który dotyczył prawyborów prezydenckich. Obecnie uczniowie biorą udział w programie „Zgodnie z Naturą”. Jego celem jest przeprowadzenie działań w zakresie ochrony przyrody i różnorodności biologicznej, skierowanych także do społeczności szkolnej i lokalnej. Stąd też w dniu 8 maja br. w naszej placówce zagościli edukatorzy z CO, którzy przeprowadzili z uczniami klasy 5a Szkoły Podstawowej nr 3 i młodzieżą z kl. II A Gimnazjum nr 2 w Drezdenku warsztaty edukacyjne dotyczące m.in. współpracy w grupie, obszarów Natura 2000 na terenie naszej gminy i działań zmierzających do promowania walorów przyrodniczych naszego regionu. Szkolniacy z Sienkiewicza zamierzają wykazać się aktywnościami, które są zgodne z zasadami poszanowania przyrody, ale jednocześnie łamią stereotypy obszarów chronionych jako terenów zamkniętych. Jedną z nich będzie stworzenie „szkolnego dotleniacza” na terenie naszej placówki. Przy współpracy z Nadleśnictwem Smolarz uczniowie stworzą miniogród, który będzie oazą bioróżnorodności, miejscem do odpoczynku i pomocą w nauczaniu treści przyrodniczych. Realizacja tego projektu pozwoli młodym obywatelom wykazać się różnymi umiejętnościami (np. pracy w grupach, komunikatywnością, kreatywnością, samoprezentacją), bo prócz zyskania sojuszników będą musieli samodzielnie zaprojektować ogródek i go wykonać.

Wsparcie CEO w zakresie podniesienia poziomu edukacji jest bardzo duże, bo fundacja ta wspomaga też kadrę nauczycielską, która bierze udział w szkoleniach proponowanych przez tę instytucję np. w ramach programu „Edukacja globalna  – W świat z klasą”.

Alicja Graś

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ