CAM00934

„Z dziejów NRD” – spotkanie z historią w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku

22 maja w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku uczniowie, grono pedagogiczne, dyrekcja szkoły po raz kolejny mieli niebywałą okazję wysłuchać i zobaczyć „okruchy” historii najnowszej, tym razem poświęconej Niemieckiej Republice Demokratycznej. Ciekawy wykład, ilustrowany prezentacją multimedialną wygłosił pan Jarosław Palicki – pracownik Delegatury IPN w Gorzowie Wlkp. Zaproszony gość bardzo wnikliwie przedstawił dzieje „kraju za Odrą, który był forpocztą prawdziwego Zachodu”. Jak podkreślił pan J. Palicki, NRD było państwem o ustroju socjalistycznym, w którym wprowadzono system polityczny i społeczny oparty na wzorach radzieckich. 23 maja 1943 roku powstała RFN, natomiast 7 października 1949 postała NRD. Stolicą NRD był Berlin, a konkretnie jego część zwana Berlinem Wschodnim. Berlin jako całość, podzielony był na cztery sektory, podlegał okupacji czterech zwycięskich mocarstw, a Berlin Wschodni był częścią strefy sowieckiej. Gość przypomniał również historię, organizację niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Buchenwald, założonego w Ettersberg w pobliżu Weimaru (obóz funkcjonował od lipca 1937 roku do końca wojny).

Przedstawiając historię i dzieje NRD pan Jarosław Palicki wspomniał również o wydarzeniach z 1953 roku, kiedy to w Berlinie wybuchło krwawo stłumione powstanie robotnicze i narastał kryzys gospodarczy. W latach 1960–1961 doszło do ponownego kryzysu wewnętrznego, nasiliły się ucieczki z NRD. W nocy z 12 na 13 sierpnia 1961 roku odizolowano Berlin Zachodni od NRD Murem Berlińskim, który był systemem umocnień o długości ok. 156 km i przyczyną wielu ofiar, które chciały dostać się do lepszego świata, świata wolności. Jesienią 1989 w NRD nasiliły się żądania reform i demokratyzacji życia, powstały organizacje opozycyjne i nowe partie. 18 października 1989 roku Erich Honecker został zwolniony z funkcji partyjnych i stanowisk państwowych, a 9 listopada obalono Mur Berliński. Ostatecznie przywrócenie jedności Niemiec nastąpiło 3 października 1990 roku.
Kolejne spotkanie z „żywą lekcją historii” pokazało, iż zajęcia edukacyjne mogą być inne, ciekawe, a przede wszystkim poszerzające zainteresowania i wiedzę uczniów.

Edyta Grzechowiak

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ