IMG_7254

Podsumowanie działalności DUTW

uniwersytet_logo_2_cdr-267x300

W czerwcu bieżącego roku mijają trzy lata od dnia utworzenia naszego uniwersytetu.  28 czerwca 2012 roku odbyło się walne założycielskie zebranie członków stowarzyszenia. Wybrano na 3 letnią kadencję Zarząd i Komisję Rewizyjną; członków założycieli było tylko 29 osób. Pierwszy rok akademicki zaliczyło 75 studentów, II rok 97 a III rok ukończyło 107 studentów. Co roku, we wrześniu oraz październiku, dopisywało się do naszego stowarzyszenia po kilkanaście osób.

W zajęciach uniwersytetu biorą udział przeważnie kobiety, studentów mamy tylko 17-tu – 15,9% członków; podobna sytuacja demograficzna jest we wszystkich UTW w Polsce.

W trzecim roku akademickim nadal odbywają się zajęcia z nauki obsługi komputera; dwie grupy po 15 studentów ćwiczenia odbywały w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych; prowadzącymi były panie mgr Renata Lewicka i Łucja Magdziarz oraz dwie grupy po 14 studentów w Gimnazjum nr 1 a prowadzącą zajęcia była pani mgr Alina Domaradzka. Doskonalić umiejętności z zakresu obsługi komputera i innych cyfrowych wynalazków studenci mogli na zajęciach prowadzonych przez panią Iwonę Raksę –  sekretarza uniwersytetu.

Lektorat z języka angielskiego dla zaawansowanych  (3 rok) prowadziła pani mgr Monika Konopińska, zaś lektorat z języka niemieckiego dla zaawansowanych  (3 rok)  oraz dla początkujących  pani mgr Alina Musielak. Zajęcia z choreoterapii – taniec terapeutyczny od dwóch lat prowadzone są w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 przez panią Irenę Wojas.

Grupa studentów raz w tygodniu spotyka się w Bibliotece Publicznej na zajęciach  manualno – plastycznych pod opieką pani mgr Katarzyny Jenek. Przez ostatnie dwa lata grupa studentów doskonaliła swe umiejętności z fotografii a opiekunem był pan Krzysztof Sroczyński; uczestnicy warsztatów zorganizowali wystawę swoich prac a komisja przyznała uczestnikom nagrody.

Na życzenie studentów zorganizowaliśmy warsztaty udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej; ćwiczenia odbywały się w dwóch grupach po trzy spotkania. Jestem przekonany, że studenci po tych ćwiczeniach będą mogli, bez obaw, podjąć działania ratownicze.

Znany jest szerokiej publiczności zespół taneczny Zorba pod przewodnictwem naszej studentki pani Krystyny Żak. W tym roku zespół tańczył w pięknych strojach z okazji Święta Kobiet w Centrum Promocji Kultury, na zaproszenie studentów UTW w Międzychodzie, w Centrum Animacji w Międzychodzie, na spotkaniach w sąsiednich miejscowościach i ostatnio na spotkaniach w Ługach. 20 czerwca zespół będzie uczestniczył w VIII Spotkaniach Artystycznych Międzychód 2015 oraz VIII Juwenaliach III Wieku w Warszawie w dniach 22 –24 czerwca.

Grupa cyklistów naszego uniwersytetu pod przewodnictwem pana Bogdana Mazura intensywnie wykorzystuje przystępną pogodę i uczestniczy w rajdach rowerowych, mając na licznikach po 30 do 40 km w ciągu jednego rajdu.

Dla wszystkich studentów organizujemy po 2 wykłady miesięcznie w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego. Staramy się dobierać interesującą tematykę wykładów: o profilaktyce zdrowotnej, przyrodzie, historii, muzyce, psychologii i inne.

Studenci uczestniczą czynnie we wszystkich  imprezach organizowanych przez Związek Emerytów i Rencistów oraz Klub Seniora Drzeń. Bardzo ciekawe są coroczne spotkania z uczniami Gimnazjum nr 1 z okazji integracji międzypokoleniowej. W tym roku uczestniczyliśmy w organizowanych przez gimnazjalistów quizach a następnego dnia po rozgrzewce ruszyliśmy z kijkami w łąki za Meprozet. 6  czerwca 2015 roku w Czarnym Lesie zorganizowaliśmy spotkanie integracyjne naszych studentów i zaproszonych gości – studentów uniwersytetu z Międzychodu. Przy dobrej pogodzie, muzyce, śpiewach i tańcach uczestniczyliśmy w zakończeniu 3 letnich zmagań z nauką w naszym uniwersytecie.

12 czerwca na zakończenie roku akademickiego 2014/2015 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze po 3 – letniej kadencji naszej działalności. W podsumowaniu naszych działań Zarząd podziękował naszym sponsorom i darczyńcom – Radzie Miejskiej, Aptece Millenium, Nadleśnictwu Karwin i Smolarz za wsparcie finansowe naszej statutowej działalności oraz za bezpłatne użyczenie pomieszczeń, sprzętu komputerowego i audiowizualnego Burmistrzowi Drezdenka, dyrektorom: Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych, Gimnazjum nr 1, Szkoły Podstawowej nr 1, Biblioteki Publicznej i Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej. Pomoc materialna i niematerialna pomaga nam rozwijać tak szeroką działalność  na rzecz studentów.

Szczególne podziękowanie Zarząd uniwersytetu przekazał wszystkim nauczycielom za cierpliwość w przekazywaniu wiedzy  naszym studentom. Duże uznanie studentów otrzymała pani Halina Mazur, nasza studentka, za profesjonalne prowadzenie  kroniki uniwersytetu i kroniki zespołu tanecznego  Zorba oraz panu Bogdanowi Mazurowi za dokumentowanie na fotografiach i filmach naszych działań w okresie trzech lat.

Prezes Zarządu w swoim wystąpieniu sprawozdawczym wykazał, że w ciągu 3 lat Zarząd starał się solidnie wypełniać nałożone przez Statut obowiązki. Członkowie poświęcali swój czas i wysiłek pracując społecznie w ramach wolontariatu na rzecz uniwersytetu i studentów. Wszystkie wyjazdy organizacyjne i na spotkania liderów w Międzychodzie, Gorzowie, Zielonej Górze odbywają się w ramach własnych osobistych nakładów finansowych. Szczególne podziękowanie prezes przekazał  dla pana Mikołaja Piskunowicza,  który wspomagał działalność naszego stowarzyszenia i jest wspaniałym organizatorem spotkań integracyjnych dla studentów. Docenić należy starania pani Iwony Raksy – sekretarza Zarządu, która w okresie trzech lat uzyskała od sponsorów spore dofinansowanie na naszą statutową działalność i zakupy sprzętu potrzebnego do codziennej naszej działalności typu: laptop, skaner z drukarką oraz profesjonalny aparat fotograficzny z oprzyrządowaniem.

Obecny na spotkaniu wyborczym Burmistrz Drezdenka Maciej Pietruszak bardzo pozytywnie w swym wystąpieniu podsumował 3- letnią kadencję naszego uniwersytetu; nie spodziewał się, że działalność naszego Stowarzyszenia będzie rozwijała się w tak dobrym kierunku i przyniesie splendor dla miasta. Burmistrz zasugerował też, że po 3 latach studenci powinni otrzymać licencjat a nie tylko dyplomy.

W dyskusji studenci docenili działalność Zarządu i przegłosowali udzielenie absolutorium  Zarządowi w głosowaniu jawnym oraz zasugerowali  wybranie dotychczasowych osób na dalszą trzyletnią kadencję do Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Prezesem nadal jest Jerzy Karcz, zastępcą prezesa Mikołaj Piskunowicz, sekretarzem Iwona Raksa, członkiem Wanda Czerwińska- Kociuba a skarbnikiem pani Krystyna Bartkowiak, która zastąpiła, po rezygnacji, panią Janinę Kucharską. Komisja Rewizyjna w składzie: Irena Gruzińska, Czesława Kurłowicz, Halina Mazur.

We wrześniu 2015 roku  (będą  wywieszone informacje) będziemy organizować nabór chętnych osób do uczestnictwa w naszym uniwersytecie po wypełnieniu deklaracji członkowskiej.   

Jerzy Karcz

IMG_7054 IMG_7074 IMG_7096 IMG_7107 IMG_7190 IMG_7249 IMG_7250 IMG_7253 IMG_7284

      

 

 

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ