IMG_1159

STULECIE KOŚCIOŁA W DREZDENKU

Położone na skraju naszej diecezji Drezdenko w zasadzie nie wyróżnia się na tle regionu, jednak odświętny charakter tej niedzieli w związku z setną rocznicą powstania kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa z pewnością na długo pozostanie w pamięci parafian.
Gdy sto lat temu nasi bracia ewangelicy po raz pierwszy w tym miejscu słowami Vater unser im Himmel pochwalili Boga, pewnie nie przypuszczali, że narody przemijają, ale kultura i wiara pozostaje. Tymczasem Pan Bóg pisze prosto po krzywych liniach naszej powikłanej historii. Gdy niemieccy chrześcijanie zostali zmuszeni do opuszczenia tego miejsca, opiekę nad nim przejęli polscy katolicy, którzy przywieźli tu z różnych regionów przedwojennej Polski swoje bolesne doświadczenia, aby od tej pory zawierzać je Najświętszemu Sercu Pana Jezusa w tej właśnie świątyni. Gdy w 2002 roku erygowano tu nową parafię, aktywnie włączyli się w tworzenie wspólnot i grup religijnych a także w proces przywracania świątyni pierwotnej formy architektonicznej.
Dziś, w dniu naszego patrona, celebrowano uroczyście stulecie jej istnienia. W tej intencji odbyła się uroczysta msza z udziałem Jego Ekscelencji księdza Adama Dyczkowskiego, wizytatora Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich, księdza Mariana Szczeciny oraz księży z całego dekanatu.
Swoje przywiązanie do naszej katolickiej tradycji i religii zaprezentowali w niej przedstawiciele samorządu powiatowego, gminnego, pracownicy oświaty oraz zaproszeni goście, licznie biorąc udział w tych uroczystościach. Przybyli nawet oficerowie reprezentujący Pododdziały Tradycji Oręża Polskiego Polskich Drużyn Strzeleckich z Częstochowy.
W pamięci obecnych w kościele zapadną z pewnością słowa homilii Księdza Biskupa, który zaznaczył, że strażnikiem naszej moralności a tym samym gwarantem przyzwoitego życia jest sumienie.
Wobec tej jednej maksymy tracą znaczenie tysiące paragrafów prawa karnego i cywilnego, starające się w świecki sposób kierować naszym życiem. Ksiądz Biskup przypomniał też największe zagrożenia płynące od współczesnych inżynierów dusz ludzkich, uderzające w jedność rodziny, społeczeństwa i narodu. Odwołał się przy tym do najlepszych czasów w naszej nowożytnej historii, kiedy potrafiliśmy jednoczyć się w imię wyższych wartości. W ten sposób tchnął w nas ducha optymizmu, krzepiąc serca i dając nadzieję na to, że nadejdą lepsze czasy.
Publiczną manifestacją naszej wiary stała się uroczysta procesja, w trakcie której orkiestra pod dyrekcją pana Mieczysława Sorbala, na którą możemy zawsze liczyć, zadbała o niezwykłą oprawę muzyczną.
W przebieg uroczystości włączyła się także Orkiestra Solistów Bydgoskich MuzArt pod kierunkiem artystycznym pana Mirosława Przybyła. Niepowtarzalny koncert, który dała po zakończeniu uroczystości religijnych, to prawdziwy wstrząs estetyczny i artystyczny, nawet dla osób o przeciętnej kulturze muzycznej. Już fragmenty Mszy G-dur Franciszka Schuberta zaskoczyły słuchaczy swym harmonijnym brzmieniem. Dopiero teraz mogliśmy w pełni docenić walory akustyczne naszej świątyni, mieliśmy bowiem nieodparte wrażenie, że wraz z orkiestrą do koncertu włączyły się w jej mury, a orkiestra i kościół stanowią jedność. Kolejne utwory z repertuaru polskiej i światowej klasyki w mistrzowskim wykonaniu orkiestry i śpiewaków zostały entuzjastycznie przyjęte przez tłumy wypełniające naszą stuletnią świątynię.
Nad organizacją i przebiegiem całej uroczystości – o czym nie można zapomnieć – czuwał niestrudzenie dziekan naszej parafii, ksiądz Zdzisław Palus, który wprowadził tym samym naszą parafialną rodzinę w drugie stulecie, za co jesteśmy mu niezmiernie wdzięczni.

Ryszard Szydełko

IMG_1094 IMG_1100 IMG_1102 IMG_1105 IMG_1109 IMG_1112 IMG_1116 IMG_1117 IMG_1120 IMG_1121 IMG_1124 IMG_1126 IMG_1132 IMG_1134 IMG_1136 IMG_1139 IMG_1142 IMG_1144 IMG_1146 IMG_1148 IMG_1149 IMG_1151 IMG_1152 IMG_1155 IMG_1156 IMG_1160 IMG_1161 IMG_1166 IMG_1167 IMG_1168 IMG_1169 IMG_1171 IMG_1173

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ