szpital_info_2015_1

Certyfikat Akredytacyjny dla Powiatowego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Drezdenku

szpital_info_2015_1

Powiatowe Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Drezdenku uzyskał Certyfikat Akredytacyjny przyznawany przez Ministra Zdrowia. Dołączył tym samym do zaszczytnego grona szpitali akredytowanych, nadmienić należy że spośród 900 szpitali w Polsce tylko 150 jest akredytowanych. Niewątpliwie jest to olbrzymi sukces Prezesa Zarządu Ewy Parfienowicz. Pomyślna decyzja o przyznaniu akredytacji wiąże się z dużym nakładem pracy na wdrożenie standardów w szpitalu i przygotowanie do wizyty akredytacyjnej. Uzyskanie przez szpital certyfikatu akredytacyjnego ma jednak istotną wartość, gdyż świadczy o wysokiej jakości jego usług i stanowi wyróżnik na tle innych placówek ochrony zdrowia. Akredytacja odnosi się do poprawności wykonywanych świadczeń, nieodwołalnie zmienia sposób działania szpitala i ukierunkowuje go na jakość i dążenie do ciągłego doskonalenia. Szpitale, które przeszły pozytywnie przegląd akredytacyjny, są postrzegane jako bardziej bezpieczne i przyjazne pacjentowi, efektywniej zarządzane, posiadające narzędzia do ciągłego nadzoru oraz analizy procesów terapeutycznych. To szpitale udzielające świadczeń medycznych o wyższej jakości. Przyznanie certyfikatu akredytacyjnego jest dowodem zaufania w zakresie jakości udzielanych świadczeń. Prezes Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Drezdenku Ewa Parfienowicz bardzo dziękuje całemu zespołowi, który zaangażował się w uzyskanie certyfikatu akredytacyjnego, począwszy od ordynatorów, pielęgniarek oddziałowych, całego personelu lekarsko-pielęgniarskiego, diagnostów, rehabilitantów a skończywszy na osobach, które odpowiedzialne są za utrzymanie higieny szpitalnej. Sukces szpitala został osiągnięty dzięki pracy zespołowej, zaangażowaniu zespołu, któremu leży na sercu dobro szpitala i jego pacjentów. Akredytacja to prestiż i uzyskanie dobrej pozycji do przyszłego kontraktowania.

Katarzyna Jenek

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ