20150713_122425_1

Szkolenie z zakresu funduszy sołeckich

      13 lipca w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Drezdenku wszyscy sołtysi z gminy Drezdenko przeszli szkolenie z zakresu wykorzystania pieniędzy z funduszu sołeckiego. Prowadzącym była Lilianna Ochmańska, wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Wyjaśniono zawiłości prawne, wątpliwości merytoryczne i szczegółowo udzielono odpowiedzi na wszystkie nurtujące sołtysów pytania.
Sołtysi z naszej gminy dowiedzieli się, jak w 2014 roku zmieniała się ustawa o funduszu sołeckim, jak wygląda wniosek oraz protokół z zebrania wiejskiego, na którym już niedługo, oni sami będą musieli zadecydować jak wykorzystać środki, które zaplanowane są na 2016 rok. Oprócz sołtysów i rad sołeckich swoje projekty mogą składać także grupy 15-osobowe z danej miejscowości. Sołectwa mogą łączyć wykorzystanie środków przy wspólnych inwestycjach i zadaniach, ale najważniejsze jest to, aby dla dobra ogółu wspólnie wypracować idealny plan działania. Skarbnik Gminy Aleksandra Lachowicz dodała, że sołtysi wraz z Radą Miasta i Burmistrzem muszą sami wypracować dokumentację i wnioski o fundusz sołecki, jednakże każdemu sołectwu pomoże pracownik z Urzędu, pan Wojciech Nowak, gdy tylko pojawią się jakieś wątpliwości czy problemy. Kolejne spotkanie w sprawie wypracowania wspólnych kierunków wykorzystania funduszu odbędzie się w piątek.

Sylwia M. Teresiak

20150713_122431_1 20150713_122435_1 20150713_122443_1 20150713_122633_1 20150713_123601_1 20150713_130942_1

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ