drezdenko-szpital1-e1414943765877-692x360

Certyfikat dla Szpitala Powiatowego w Drezdenku

     Szpital w Drezdenku otrzymał po raz kolejny Certyfikat Systemu Zarządzania ISO 9001:2008.Wydany przez Polskie Centrum Akredytacji . Certyfikat jest ważny od 25 lipca 2015 do 24 lipca 2018r. System zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008 jest międzynarodowym standardem funkcjonowania przedsiębiorstw. Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego skuteczne wdrożenie systemu honorowane jest przez Polskę, kraje Unii Europejskiej, Stany Zjednoczone oraz wiele państw na całym świecie, które wprowadziły publikacje ISO do użycia w gospodarce. Norma ISO 9001:2008 prezentuje wymagania wobec systemu zarządzania jakością, które mogą być stosowane przez przedsiębiorstwa w celu zaprezentowania posiadanych zdolności do spełnienia wymagań swoich klientów oraz w celu oceny tych zdolności przez niezależne jednostki certyfikujące. Wymagania niniejszej normy sformułowane są w taki sposób, że stosuje się je do wszystkich rodzajów działalności przedsiębiorstw (produkcyjne, usługowe) oraz innych organizacji (urzędy, placówki służby zdrowia, szkoły, itp.).
Przedsiębiorstwo, które wdrożyło system zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2008 i potwierdziło certyfikatem skuteczność jego funkcjonowania, udowadnia klientom, że jest wiarygodne, działa w sposób zorganizowany, gwarantujący klientom powtarzalną, wysoką jakość wyrobów i usług.

Katarzyna Jenek

11759035_740174559446789_1528911189_n11749552_740174572780121_1266114014_n-1

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ