DSC7005_1-692x360

Drezdenko wysoko w rankingu „Rzeczpospolitej”

      Gmina Drezdenko w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2015 w kategorii gmin miejsko-wiejskich zajęła 46. miejsce. Dodajmy, że w Polsce funkcjonuje 608 gmin miejsko-wiejskich. W skali województwa lubuskiego uplasowaliśmy się na 5. pozycji (33 gminy miejsko-wiejskie).

      Na najwyższych pozycjach w zestawieniu znajdują się te gminy, które uzyskują najlepsze wyniki finansowe oraz w zarządzaniu rozwojem gminy lub miasta. Samorządy są wyróżniane w trzech kategoriach – miast na prawach powiatu, gmin miejskich i wiejsko-miejskich oraz gmin wiejskich. Wybór laureatów odbywa się w dwóch etapach. W pierwszym były wybierane miasta i gminy, które w najlepszy sposób zarządzały swoimi finansami w latach 2010–2014 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały. Od 11 lat metodologia wyłaniania zwycięzców jest prawie niezmienna. Wyboru dokonano na podstawie danych pochodzących z Ministerstwa Finansów, a dotyczących wszystkich samorządów w Polsce w wyodrębnionych kategoriach.
Najpierw bazujemy na twardych danych Ministerstwa Finansów, by w kolejnym etapie analizować dane przesłane nam przez poszczególne miasta i gminy – podkreśla Jerzy Buzek, przewodniczący Kapituły Rankingu Samorządów. – Dzięki stałej metodologii naprawdę jesteśmy w stanie obiektywnie oceniać sytuację poszczególnych samorządów.
Do drugiego etapu zakwalifikowało się 565 samorządów.
W tym roku „Rzeczpospolita” przygotowała również zestawienie samorządów, które najefektywniej pozyskiwały fundusze europejskie oraz ranking innowacyjności.
Ranking uznawany jest jako prestiżowy i wiarygodny – jego organizatorem jest redakcja „Rzeczpospolitej”, a kryteria ocen ustala niezależna kapituła, w skład której weszli prof. Jerzy Buzek, były premier i przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Anna Cieślak-Wróblewska, dziennikarka działu ekonomicznego „Rzeczpospolitej”, Piotr Galas, dyrektor departamentu klienta sektora publicznego PKO BP, Adam Kowalewski, przewodniczący rady nadzorczej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Hanna Majszczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Marceli Niezgoda – wiceminister Infrastruktury i Rozwoju, Andrzej Porawski – dyrektor biura Związku Miast Polskich, Jerzy Stępień przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego Senatu, były prezes Trybunału Konstytucyjnego oraz Paweł Tomczak – dyrektor biura Związku Gmin Wiejskich RP i Marek Wójcik, wiceminister administracji i cyfryzacji, odpowiedzialny w resorcie za legislację.

Więcej informacji odnośnie metodologii powstawania rankingu, jego kapituły itd. znajduje się w Specjalnym dodatku do „Rzeczpospolitej” z dnia 14 lipca br.

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ