JPS_3282_1

Manewry strażaków na jeziorze Łubowo

      W czwartek, 20 sierpnia br., w Lubiewie na jeziorze Łubowo zostały przeprowadzone ćwiczenia doskonalące akcje ratownicze na wodzie, w których udział wzięło około 40 strażaków z całego powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Organizatorem szkolenia była Komenda Powiatowa PSP ze Strzelec Kraj. Warsztaty zostały przygotowane dla strażaków z jednostki państwowej ze Strzelec Kraj. i jednostek ochotniczych z: Dobiegniewa, Drezdenka, Trzebicza, Niegosławia, Bronowic, Mierzęcina i Pławina. Nadzór nad przebiegiem szkolenia strażaków sprawował młodszy kapitan Dominik Banaszek.
Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie osiągania gotowości bojowej poszczególnych OSP we wskazanym miejscu do prowadzenia działań ratowniczych. Pozostałe cele to: sprawdzenie sprawności technicznej urządzeń, łączności radiowej jednostek oraz realizacji jednego z wybranych scenariuszy działań ratowniczych. Alarmowanie jednostek odbywało się głównie przez system radiowy.
Ratownicy doskonalili technikę pływania i manewrowania łodzią, wyciągania poszkodowanych z wody, a także efektywnego wykorzystania sprzętu ratownictwa wodnego. Na brzegu znajdował się punkt medyczny, w którym udzielono niezbędnej pomocy poszkodowanym. Po manewrach odbyło się omówienie ćwiczeń i wyciągnięcie wniosków, które elementy działań należy poprawić, aby nie wydarzyły się w sytuacji, kiedy ludzie rzeczywiście potrzebować będą pomocy. Podczas szkolenia został wykorzystany różny sprzęt ratowniczy, m.in.: łodzie motorowodne, deski ratownicze, ubrania wypornościowe, sprzęt medyczny, pasy ratownicze. Manewry przeprowadzono w sprzyjających warunkach pogodowych.

JPS_3251_1 JPS_3257_1 JPS_3258_1 JPS_3261_1 JPS_3265_1 JPS_3271_1 JPS_3274_1 JPS_3277_1 JPS_3285_1 JPS_3286_1 JPS_3289_1 JPS_3290_1 JPS_3291_1 JPS_3292_1 JPS_3294_1 JPS_3299_1 JPS_3300_1 JPS_3304_1 JPS_3307_1 JPS_3309_1 JPS_3312_1 JPS_3313_1 JPS_3318_1 JPS_3320_1 JPS_3322_1 JPS_3326_1 JPS_3329_1 JPS_3331_1 JPS_3334_1 JPS_3337_1 JPS_3341_1 JPS_3344_1 JPS_3349_1 JPS_3351_1 JPS_3353_1 JPS_3355_1 JPS_3357_1 JPS_3358_1 JPS_3360_1 JPS_3363_1 JPS_3364_1 JPS_3366_1 JPS_3369_1 JPS_3371_1 JPS_3372_1 JPS_3373_1 JPS_3374_1 JPS_3375_1 JPS_3377_1 JPS_3382_1 JPS_3383_1 JPS_3385_1

foto: http://jagodaphotosession.com

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ