_DSC7110_1

Strategia dla Drezdenka

       Strategia to bardzo ważny dokument dla każdego samorządu. Określa cele, jakie sobie stawia władza na czas 10-20 lat. Z poprzednią strategią napisaną w latach dziewięćdziesiątych miałem pewien kłopot, gdyż najpierw została napisana, potem przedstawiona do ogólnej wiadomości z błędami, które pokazywały, że autor nie znał terenu i problemów naszego miasta, a następnie wydano ów „dokument” z tymi błędami. Pozwolę sobie dwa z tych błędów przypomnieć. W analizie słabych i mocnych stron pojawiła się telefonizacja w obu przypadkach, a było to tuż po wielkiej inwestycji, którą zawdzięczamy Jerzemu Wierchowiczowi. Telefony założono w całym powiecie. Drugim błędem była cytowana kwota środków przedakcesyjnych, jakie miały spaść na nasze miasto… ponad 600 mln euro. Zwróciłem uwagę autorowi, że kwota ta dotyczy całego kraju. Nie dotarło. W wydrukowanej „Strategii dla Drezdenka” ponownie zacytowano ponad 600 mln. euro dla naszej gminy. Oczywiście nie pogniewałbym się, gdyby taką kwotą zasilono budżet naszego miasta.

Dobrze więc się stało, że tym razem zaczynamy z właściwej strony. Najpierw zbiera się opinie mieszkańców. Podoba mi się także grupa docelowa, bo przecież oprócz normalnych ludzi, którzy raczej nie mają czasu na jakiekolwiek działanie dodatkowe są także tacy, którzy pracują w różnych organizacjach: społecznych, sportowych i kulturalnych. Do nich także jest skierowana część pytań. Trzecią grupą są przedsiębiorcy, ludzie ciężko zapracowani, którzy podejrzewam, chętnie widzieliby krótkie procedury w urzędach, proste formularze i łatwość w dostępności do informacji. Tu od kilku lat mamy ukłon w ich stronę. W poniedziałki urząd ma wydłużony czas pracy. Pozytywnym zjawiskiem jest powołanie Młodzieżowej Rady Miasta i spotkania radnych z uczniami. Cieszy także faktyczne przygotowanie strefy dla przedsiębiorców, którzy, mam nadzieję, utworzą nowe miejsca pracy.

W pytaniach do strategii zauważam te, które mają odpowiedzieć na pytanie, gdzie jesteśmy. To czwarta grupa, w której władze miasta chcą uzyskać opinię o działalności urzędu i instytucji podległych: oświata, przedszkola, ochrona zdrowia, dostęp do kultury, bezpieczeństwo publiczne, estetyka w mieście i na wsiach, pomoc i opieka społeczna itd. Tu pozwolę sobie na komentarz, że w przypadku ochrony zdrowia, gmina nie ma wpływu na sprawy związane z działalnością szpitala, a także niewiele może w sprawie szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Oba te zadania przypisane są starostwu. W punkcie piątym są obszary, które należą do zadań własnych gminy i na które władze miasta mają wpływ: poprawa dostępu do wychowania przedszkolnego, poprawa jakości dróg i chodników, ścieżki rowerowe, programy profilaktyczne, aktywizacja społeczeństwa, bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Jest też punkt: poprawa estetyki przestrzeni publicznej (w tym rewitalizacja). No właśnie! O rewitalizacji wypowiem się potem. Natomiast, jeśli chodzi o codzienną estetykę naszych wsi i miasta, wiele zależy od nas. Wystarczy, że każdy sprzątnie wokół siebie i tu nie trzeba żadnych strategii.

Korzystając z łamów „Gazety Drezdeneckiej”  pozwolę sobie na wyartykułowanie kilku postulatów:

  1. a) rewitalizacja starej części miasteczka z udziałem różnych stowarzyszeń, które mogą wspomóc władze tam, gdzie nie ma możliwości
  2. b) stworzenie funduszu obywatelskiego dla drobnych inicjatyw poprawiających funkcjonowanie miasteczka i wiosek
  3. c) pogotowie obywatelskie. Punkt, w których drobne naprawy moglibyśmy zgłaszać do ratusza, np. dziura w chodnikach, czy jakiś podejrzany wyciek, celem natychmiastowej interwencji.
  4. d) konkurs estetyczny dla wsi i dla ulic, np. „Najpiękniejsza wieś”, „Najpiękniejsza ulica”.
  5. e) regularne spotkania władz miasta z przedsiębiorcami i działaczami organizacji pozarządowych: młodzieżowych, społecznych, sportowych i kulturalnych.
  6. f) przywrócenie „Nagrody Kulturalnej Drezdenka” i jej rangi.
  7. g) określenie wspólnego kalendarza wydarzeń kulturalnych na stronach miasta i gminy i ich promocja.

Oczywiście ankieta wyłoni ważne dla miasta i gminy zadania, określi nasze priorytety i dobrze się stało, że najpierw o tym, co ważne dla nas, dyskutujemy, a dopiero potem piszemy strategię. Zdaję sobie sprawę, że mamy różne oczekiwania, ale sądząc po rozmowach, jakie toczę z moimi kolegami, mamy też wiele wspólnych pomysłów na dobre budowanie Drezdenka w sferze oświaty, kultury, sportu czy estetyki i infrastruktury. Mam nadzieję, że powstanie dobry dokument, pod którym podpisze się większość mieszkańców, choć opinie jak zawsze będą różne.  Wypowiedzmy się w tej ankiecie. To ważne dla nas i przyszłych pokoleń.

Wiesław Pietruszak

 

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ