JPS_5102

112 ratuje życie

      23 października obchodzimy Dzień Ratownictwa Medycznego. W tym roku ratownicy medyczni, pracujący w Powiatowym Centrum Zdrowia Szpitalu w Drezdenku, obchodzili swoje święto wraz z uczniami szkół podstawowych w Drezdenku oraz Strzelcach Kraj. Ratownicy odwiedzili szkoły, w których odbyły się pokazowe zajęcia edukacyjne pod hasłem „112 ratuje życie”. Jak ważne to były spotkania, przekonali się sami wykładowcy, gdy wszystkie buzie dzieci ze skupieniem i uwagą wpatrzone były w prowadzących zajęcia. Na warsztaty zaproszono uczniów wybranych klas 1-3, gdyż czym skórka za młodu nasiąknie . . . Prelekcja ta oraz pokaz zostały zorganizowane w celu podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby. Zajęcia w poszczególnych szkołach prowadzili ratownicy medyczni: Krzysztof Łabędź, Dawid Tymek, Bartosz Stankiewicz, Alicja Kopińska- Skrzypczak oraz Artur Skrzypczak. Podczas realizacji prowadzący program przyjęli podejście zadaniowe pozwalające na nabywanie wiedzy poprzez aktywność własną dziecka. Uczniowie mieli możliwość przeprowadzenia symulacji udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej nieprzytomnej, która oddycha oraz osobie nieprzytomnej bez oddechu. Do tego celu służyły fantomy medyczne. Dzieci mogły również na swoich kolegach przećwiczyć ułożenie boczne bezpieczne. Po wykładach i ćwiczeniach uczniowie skorzystali z warsztatów plastycznych prowadzonych przez Katarzynę Jenek. Dzieci wykonywały prace plastyczne na konkurs, organizowany przez NFZ w Zielonej Górze, pod hasłem: „112 ratuje życie”. Pracownicy szpitala za wspaniałą pracę uczniów zaprosili ich na odwiedziny do Szpitala, gdzie będą mogli zapoznać się z pracą na Izbie Przyjęć oraz dokładnie obejrzeć karetki. Warsztaty, które odbyły się w szkołach, utrwaliły wiedzę dzieci i zapewne sprawiły, że możemy czuć się bezpieczni mając w domu „małego ratownika”.

Katarzyna Jenek

JPS_5036 JPS_5041 JPS_5049 JPS_5053 JPS_5056 JPS_5062 JPS_5066 JPS_5074 JPS_5083 JPS_5088 JPS_5096 JPS_5105 JPS_5110

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ