IMG_4089

Powiatowy Konkurs Recytatorski w setną rocznicę urodzin ks. Jana Twardowskiego

27 października 2015 r. w Bibliotece Publicznej im. ks. J.Tischnera rozstrzygnięto Powiatowy Konkurs Recytatorski w setną rocznicę urodzin  ks. Jana Twardowskiego.  Do komisji oceniającej zaproszono:

Jadwigę Piątek (przewodniczącą komisji) –emerytowaną  nauczycielkę  j. polskiego

Sylwię Czyczyro (sekretarza komisji) – pedagoga  SP nr 1

Krzysztofa Bąka (członka komisji)  –pracownika  Urzędu  Miejskiego

Tomasza Walczaka(członka komisji)  – poetę, instruktora  teatralnego

Po wysłuchaniu wszystkich uczestników konkursu komisja postanowiła przyznać nagrody, oceniając wg następujących kryteriów: interpretacja tekstu, opanowanie pamięciowe, dykcja, ogólny wyraz artystyczny.

Jury przyznało:

W kategorii uczniów z gimnazjów:

I miejsce –  Maciej Frąszczak (Gimnazjum nr 1 im. Józefa Nojiego w Drezdenku)

II miejsce – Weronika Sypniewska (Publiczne Gimnazjum w Strzelcach Kraj.)

III miejsce (ex aequo) – Dominika Jurkiewicz (Gimnazjum nr 1 im. Józefa Nojiego w Drezdenku)  i  Sara Gaweł także z  Gimnazjum nr 1 im. Józefa Nojiego w Drezdenku

W kategorii uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych:

I miejsce –  Mateusz Fuczyło (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku)

II miejsce – Milena Nowaczyk (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku)

III miejsce – Klaudia Bury (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku)

Serdecznie dziękujemy Burmistrzowi Drezdenka za ufundowanie nagród.

IMG_4029 IMG_4030 IMG_4031 IMG_4032 IMG_4033 IMG_4035 IMG_4036 IMG_4037 IMG_4038 IMG_4039 IMG_4040 IMG_4041 IMG_4042 IMG_4043 IMG_4044 IMG_4046 IMG_4049 IMG_4050 IMG_4051 IMG_4053 IMG_4055 IMG_4056 IMG_4057 IMG_4061 IMG_4062 IMG_4064 IMG_4065 IMG_4067 IMG_4069 IMG_4070 IMG_4071 IMG_4073 IMG_4074 IMG_4076 IMG_4077 IMG_4078 IMG_4080 IMG_4081 IMG_4085 IMG_4090 IMG_4091

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ